vineri, 17 iunie 2011

Model contestatie amenzi multiple rovinieta

Către

Judecătoria ………………..

Domnule Preşedinte,

Subscrisa, ………………….., cu sediul în ……………………………,

în contradictoriu cu

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR) - Centrul de Studii Tehnice Rutiere si Informatica – CESTRIN, cu sediul la adresa Bd. Iuliu Maniu 401A, sector 6, Bucureşti,

formulăm prezenta

Plângere împotriva procesului-verbal de contravenţie

Seria ……… nr. ………….. din data de …………., încheiat de agent constatator …………. ………. angajat al C.N.A.D.N.R S.A.-CESTRIN, cu autorizaţia de control nr. ……………., prin care solicităm

În principal:

    anularea procesului-verbal susmenţionat şi, pe cale de consecinţă:

    anularea măsurii de sancţionare contravenţională a subscrisei

În subsidiar:

    înlocuirea sancţiunii contravenţionale cu avertisment.

Scurt istoric al situaţiei de fapt

În perioada anului trecut, subscrisa S.C. / PF …………………….. nu am achitat rovinieta aferentă perioadei de utilizare a drumurilor publice conform dispoziţiilor legale. Acest fapt nu a fost unul intenţionat şi s-a datorat unei neglijenţe de natură administrativă. Această neglijenţă a fost sesizată şi remediată la data de ……………., când a fost achitat tariful de utilizare pe o perioadă de 12 luni, în valoare de 28 de euro.

La data de ……………., subscrisa a primit un proces verbal de constatate a unei contravenţii (numită în continuare contravenţia nr. 1), similar celui supus contestaţiei în prezenta speţă. Subscrisa a înţeles şi a recunoscut culpa în care s-a aflat şi a achitat amenda cu care a fost sancţionată.

La data de …………………, subscrisa a primit un nou proces verbal contravenţional care atestă o contravenţie ulterioară (numită în continuare contravenţia nr. 2) pe care îl contestăm. Prin intermediul acestui proces verbal, ni s-a adus la cunoştinţă că am fost înregistraţi, la data de ……………………, pe raza ……………………….., jud. …………… DN …………………, circulând cu vehiculul cu numărul de înmatriculare ………………………. fără a avea achitată contravaloarea tarifului de utilizare reglementat de O.G. 15/2002.

Înregistrarea a fost efectuată cu ajutorul mijloacelor tehnice ale sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare si control ar rovinietei – SIEGMCR, respectiv o camera montată în localitatea ………………….

Motivele pentru care întelegem să contestăm contravenţia nr. 2 sunt urmatoarele:

    Contravenţia nr. 1 este aceeaşi cu contravenţia nr. 2, fiind incidente prevederile O.G. 2/2001, precum şi prevederile CEDO şi ale Codului penal românesc în ceea ce priveşte reglementarea faptelor săvârşite în formă continuă;

    Suma primita de CNADNR drept valoare de despagubire reprezintă contravaloarea unei roviniete pe 12 luni.

Pe larg,

    Având în vedere de următoarele aspecte, considerăm contravenţia nr. 1 ca fiind aceeaşi cu contravenţia nr. 2:

        În lumina jurisprudenţei CEDO, contravenţiile referitoare la circulaţia pe drumurile publice sunt încadrate în sfera ”acuzaţiilor în materie penală” la care se referă primul paragraf al art. 6 CEDO. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a considerat în jurisprudenţa sa (Cauza Maszini c. României – hotararea din 21.09.2006, Eanady c. Slovaciei, Ziliberberg c. Moldovei) că normele juridice ce sancţionează astfel de fapte au caracter general şi că urmăresc un scop preventiv şi represiv, aceste criterii (alternative) fiind suficiente pentru a demonstra că fapta în discuţie are, în sensul art. 6 din Convenţie, caracter penal. Ca o consecinţă a aplicării în cauză a dispoziţiilor art. 6 din Convenţie prezentul litigiu trebuie să ofere şi garanţiile procesuale recunoscute şi garantate de acest articol. Pe cale de consecinţă trebuie recunoscute şi garanţiile specifice în materie penală din art. 6 al Convenţiei, printre care lipsa pericolului social, precum şi înlesnirile oferite de Codul penal.

        Art. 17 alin. 1 din Codul penal defineşte infracţiunea ca „fapta care prezintă pericol social, săvârşită cu vinovăţie şi prevăzută de legea penală”. În accepţiunea sa cea mai generală, contravenţia, asemenea infracţiunii, conform CEDO, este o fapta a omului, un act de conduita exterioara a acestuia, interzis de lege sub o sancţiune specifică, care este pedeapsa1. Spre deosebire de infracţiune, care prezintă pericol social mai ridicat, cu consecinţe mai grave si dăinuie în timp, la contravenţie, acest pericol este mai redus, iar urmările sunt mai reduse;

        Conform doctrinei, „infracţiunea continuă se caracterizează prin prelungirea în chip natural a acţiunii sau inacţiunii, ce constituie elementul material al laturii obiective, după consumare, până la intervenţia unei forte contrare. Tot doctrina de specialitate ne indică, în mod unitar, modul în care pot fi identificate infracţiunile continue, şi anume „după elementul material al laturii obiective ce presupune o acţiune ori o inacţiune ce durează în timp ca: deţinerea, rămânerea, purtarea, conducerea unui autovehicul etc. Activitatea infracţională la unele infracţiuni continue este susceptibilă de întreruperi care sunt determinate de natura activităţii infracţionale, spre exemplu portul ilegal de uniforma care poate fi întrerupt noaptea şi reluat dimineaţa. Aceste întreruperi ţin de natura infracţiunii şi nu afectează unitatea infracţiunii continue” 2.

În cazul de faţă, intervenţia forţei contrare este notificarea de către agentul constatator al contravenţiei nr. 1, contravenţie recunoscută de subscrisa. Însă, prin contravenţiile ulterioare (cu referire specială la contravenţia nr. 2), ni se creează o situaţie mai grea decât cea prevăzută în legea penală, fiind ţinuţi la plata mai multor amenzi pentru aceeaşi faptă.

În subsidiar, vă învederăm că dreptul penal romanesc, nu reglementează cumulul aritmetic al pedepselor decât în cazuri extreme, expres şi limitativ prevăzute de lege; astfel, dacă instanţa ar alege să aplice cumulul de amenzi contravenţionale, ni s-ar crea o situaţie mult mai dificilă în comparaţie cu pericolul social generat de fapta săvârşită.

        Una dintre trăsăturile esenţiale ale contravenţiei este existenţa pericolului social. În doctrină, precum şi în practică se remarcă obligativitatea organelor judiciare de a analiza in concreto respectiv gradul de pericol social de la caz ca caz. În speţa de faţă, în mod evident, această analiză nu a fost efectuată.

    Suma primita de CNADNR drept valoare de despagubire reprezintă contravaloarea unei roviniete pe 12 luni.

Conform art. 8 alin. (3) din O.G. 15/2002, modificată ulterior, „contravenientul are obligaţia de a achita, pe lângă amenda contravenţională, cu titlu de tarif de despăgubire, în funcţie de tipul de vehicul folosit fără a deţine rovinietă valabilă, sumele stabilite conform Anexei nr. 4”.

Conform sus-citatei anexe nr. 4, cuantumul tarifului de despăgubire aplicabil pentru un autoturism este de 28 de euro, adică identic cu tariful de utilizare pentru 12 luni a drumurilor naţionale. Această situaţie este valabilă pentru toate categoriile de vehicule menţionate în anexele nr. 1 (care reglementează nivelul de utilizare a drumurilor naţionale) şi nr. 4 (care reglementează cuantumul tarifului de despăgubire aplicabil) din Ordonanţa nr. 15/2002, cu modificările ulterioare.

S-ar putea trage concluzia că acest tarif de despăgubire reprezintă contravaloarea rovinietei pe 12 luni şi că, odată achitat acest tarif, utilizatorul drumurilor naţionale va avea o rovinietă valabilă. Acest aspect este contrazis de comportamentul CNADNR S.A. care, în mod abuziv, percepe tariful de despagubire la fiecare nouă presupusă „contravenţie” pe care o constată.

În concluzie, în eventualitatea în care un vehicul tranzitează drumurile naţionale timp de câteva luni, fără să aibă cunoştinţă că nu o deţine rovinietă valabilă, poate fi amendat contravenţional de cateva zeci de ori şi, pe lângă această sancţiune, va trebui să achite către CNADNR S.A. tot atâtea tarife de despăgubire câte presupuse contravenţii a săvârşit! Or, dacă s-ar proceda în asemenea fel, deşi legea este foarte clară în sens contrar, ar lua naştere o situaţie extrem de dificilă pentru contravenient, disproporţionată faţă de pericolul social generat.

Având în vedere argumentele expuse, vă solicităm să luaţi măsurile legale care se impun în acest caz, respectiv anularea sancţiunilor prezentului proces verbal, respectiv înlocuirea cu avertisment.

În drept, invocăm art. 5 alin. (2), art. 20 alin (2) din OG 2/2001, art. 8 alin. (3) din O.G. 15/2002,

În probaţiune depunem dovada cu înscrisuri.

Depunem prezenta plângere în doua exemplare, pentru comunicare.

Cu stimă,

…………………………

………………………….

1 Constantin Bulai, Infractiuni si contraventii, Criterii de deosebire in teoria dreptului si in legislatie, in “Studii si cercetari juridice” nr 2/1973, p. 261-271.

2 Constantin Mitrache, Drept penal Roman, partea generala, p.232 - 233

Sursa: Av. Piperea.ro

85 de comentarii:

 1. O informatie foarte utila pentru toti cei care au o astfel de problema, cu amenzile multiple pentru rovinieta

  RăspundețiȘtergere
 2. O informatie si mai buna, in completarea acesteia, ar consta in prezentarea unor dosare intocmite pe acest model de contestatie, care sa fi fost castigate...

  RăspundețiȘtergere
 3. este totusi facuta de un avocat ...

  RăspundețiȘtergere
 4. de obicei pe constatare este trecuta o data iar pe procesul verbal alta data , in asa fel incat sa nu i/si depaseasca termenele. dar cine imi garanteaza mie ca aceea constatar nu a foast facuta cu o zi inainte sa vina si sa mi/o arunce mie in cutia postala un individ si un nartor fictiv?
  trebuie sa/i credem pe cuvant?

  RăspundețiȘtergere
 5. daca nu castig contestatia platesc chelt de judecata? . am primit acasa 3 amenzi pentru rovinieta. le-am ridicat de la posta in aceasi zi (data emiterii 06.07.2011 -ridicate azi 20.07.2001)
  1) constatat la 09.01.2011 locul A1 km70+460m
  2) constatat 14.01.2011 DN7 km188
  3) 16.01.2011 DN7 km188
  cum procedez? se pot anula primele 2? sau ultimile 2? carei judecatorii ma adresez? pe raza careia se afla camera montata sau judec din buc de care apartine cnadr-ul.
  care sunt sansele de reusita? (am achizitionat rovinieta undeva in 18.02.2011 cand m-am prins ca nu mai am...daca mai vin amenzi netrimise (din dat de 17.01 pana 18.02 ?- ce pot face cu ele? )
  Va multumesc!

  RăspundețiȘtergere
 6. Stie cineva daca s-a solutionat in favoarea soferului o astfel de contestatie?

  RăspundețiȘtergere
 7. am aceasi problema ca si alsta,am primi 2 amnezi odata la usa jos langa prag,dupa 2 saptamani alte 2, ca nu am stiu sa pastrez chitantele la vechile rovinete, primele 2 le-am achitat desi nu am cum sa verific,ce pot face sa opresc primirea continua a plicurilor,daca nu platesc si incerc contestatia lor unde se va ajunge in final, care sunt costurile de judecata?

  RăspundețiȘtergere
 8. Modelul de contestatie propus de domnul avocat, este nu bun ci foarte bun. Este unul complet. Din pacate, noi, carcotasi ca de obicei, vrem sa stim ce sanse de reusite avem daca facem o asemenea contestatie. Cutitul este in mana judecatorului, avocatul poate aduce toate argumentele din lume, daca judecatorul nu vrea sa le accepte, nu le accepta. Sanse de reusita maxima sunt in situatia in care sunteti in legalitate.( nu mai primiti amenzi)..... ps. Va multumim domnule avocat pentru sprijinul acordat.

  RăspundețiȘtergere
 9. Se poate completa cu art 19 din OG 2/2001:
  Art. 19. - (1) Procesul-verbal se semneaza pe fiecare pagina de agentul constatator si de contravenient. În cazul în care contravenientul nu se afla de fata, refuza sau nu poate sa semneze, agentul constatator va face mentiune despre aceste împrejurari, care trebuie sa fie confirmate de cel putin un martor. În acest caz procesul-verbal va cuprinde si datele personale din actul de identitate al martorului si semnatura acestuia.
  (2) Nu poate avea calitatea de martor un alt agent constatator.
  (3) În lipsa unui martor agentul constatator va preciza motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în acest mod.

  RăspundețiȘtergere
 10. Eu cred ca in final voi detine recordul nefericit la numarul de procese verbale primite de la CESTRIN > Am omis sa-mi reinnoiesc rovineta la inceputul anului 2011, nu mi-am dat seama ca circul fara rovineta pina in iulie cind am primit primele 2 procese verbale de amenda .Imediat am platit amenzile, despagubirile prevazute pe cele 2 procese verbale, mi-am cumparat rovineta valabila pt. un an de zile si am trimis copii dupa toate aceste chitante si dupa rovineta la CESTRIN. Dar dupa aceia amenzile curg in continuu. abia s-a ajuns la luna martie pentru ca m-au lasat aproape sapte luni fara sa ma avertizeze ca sunt in ilegalitate! Nu-i intereseaza decit banii nostri . Astept sa primesc toate procesele verbale dupa care voi apela si eu la un avocat pentru a le contesta in instanta. Dar gestul acestor oamenieste incalificabil! Multumesc mult celui care a postat modelul de contestatie!

  RăspundețiȘtergere
 11. @Costachel, nu cred... sunt in aceeasi situatie, abia am aflat, si numar, de fapt nu mai numar, cam cate ar putea sa vina... am putea tine legatura?

  RăspundețiȘtergere
 12. Am primit o gramada de amenzi pe ambele masini pe care le detinem,pentru ca o luna am circulat fara rovignieta in aceasta luna au avut grija sa ne puna sa platim o gramada de bani ultima a sosit in valoare de 750,00 lei I-am dat in judecata pentru ca nu se mai poate exista o baza de date si acuma ei emit procese-verbale pt perioada in care nu ai avut rovignieta!! Totul este facut pe banda rulanta,se comite un mare abuz asuora tuturor cetatenilor si stiu ca aceasta taxa de drum este colectata si de OMV,Petrom in momentul in care-ti cumperi benzina,motorina problema este ca nu se stie exact pt ca contractele Petrom sunt secretizate si nu se stie de fapt adevarul de cite ori este perceputa si platita de catre noi toti aceasta asa zisa taxa de drumuri !!Va trebui sa luam atitudine asuprea acestor abuzuri si noi toti trebuie sa cerem socoteala autoritatilor pt desecretizarea contractelor Petrom.

  RăspundețiȘtergere
 13. Ma intereseaza daca exista firme de avocatura interesate sa faca bani din indolenta, incompetenta si rautatea oamenilor de la cnadnr. Iata cazul meu. Am platit rovinieta de cand s-a inventat si o platesc si azi, pe firma. Masina in cauza este proprietatea firmei mele. In iunie 2010 mi-am reinnoit rovinieta pentru perioada iunie 2010 - iunie 2011. In luna noiembrie 2010 am schimbat sediul firmei si deci si umarul masinii. Acum primesc amenzi nenumarate pentru perioada noiembrie 2010, de cand am schimbat numarul, iunie 2011, de cand a intrat in vigoare noua rovinieta.
  Nu mai am dovada platii rovinietei pentru ca nu am pus-o in contabilitate deoarece originalul trebuie sa stea in masina pentru organele de control iar in contabilitate nu se admit copii de catre celelalte organe de control.
  Este cert ca cnadnr a stiut ca am rovinieta valabila dar au preferat sa verifice dupa numarul masinii si nu dupa seria sasiului. De ce? Incompetenta, nesimtire, rautate, toate caracteristici ale statului roman ar zice unii, ai abjectilor marsavi care traiesc din sudoarea noastra si nu mai stiu cum sa ne sugrume as zice eu.
  Nu am studii de drept dar sa platesc mii de roni ca nu am rovinieta cand am rovinieta nu pare firesc pentru o minte sanatoasa. Nu ar trebui ei sa dovedesca ca sunt vinovat? Trebuie eu sa dovedesc ca sunt nevinovat? Unde traim? Germania nazista???
  Ei zic ca e vina mea ca nu am declarat schimabarea numarului. OK. Cat este amenda pentru nedeclararea schimbarii numarului???
  Sunt convins ca sunt multi ca mine. Oameni buni, sa facem ceva cu statul asta hidos care ne batjocoreste. Nu vreti la vot sau nu stiti sa votati? Hai macar sa-i dam in judecata. Haideti la curtea europeana a drepturilor omului. E cineva cu mine? marlaniadistrugeromania@hotmail.com

  RăspundețiȘtergere
 14. Locuiesc in jud Bihor drumurile din Bihor sint foarte rele mai ales drumul ce leaga Oradea Marghita sint numai gropi si gropoaie si pentru asemenia drumuri noi trebuie sa platim rovineta ,oara tovarasea din fruntea ministerului transporturi stie ce drumuri avem noi cei care locuim in localitatea Spinus ,pe unde va trece asa zisa AUTOSTRADA TRANSILVANIA care va fi gata in anul 2050 va bateit joc de noi PDL obrasnici si hoti ,veniti anul vitor sa va votam

  RăspundețiȘtergere
 15. Buna! am aceleasi probleme ca si cele citate mai sus, am primit si platit deja 4 contraventii si astept sa primesc si altele. as vrea sa stiu daca cineva a avut un rezultat pozitiv in justitie sau daca aveti alte sugestii! va multumesc

  RăspundețiȘtergere
 16. am depus patru contestatii pentru patru amenzi primite. la prima amenda am achitat sumele ce s-au impus prin procesul verbal (amenda, jumatate din minim in 48 de ore lucratoare si taxa de despagubire ls contravaloarea rovinetei pe un an. incepand cu a doua amenda am facut contestatie conform modelului de mai sus. am primit citatie pentru prima infatisare pentru data de 06.12.2011. fac in continuare contestatie pentru fiecare proces verbal de contraventie cu incadrarea in maxim 15 zile de la data primirii procesului verbal de constatare a contraventiei. asa ca nu va pot comunica decizia instantei decat dupa data primei infatisari, avocatii m-au incurajat ca o sa am castig de cauza!

  RăspundețiȘtergere
 17. Termenul de contestare a procesului verbal este de 15 zile de la primirea acestuia.

  RăspundețiȘtergere
 18. a inceput si la mine sa curga cu amenzi..am primit ieri prima...am platit azi..azi a venit alta...trebuie sa-mi iau un avocat bun...

  RăspundețiȘtergere
 19. Se poate judeca si in lipsa? Ma intereseaza daca pot depune aceasta contestatie fara a fi reprezentata de catre un avocat. Sunt in aceeasi situatie ca cei de mai sus (aprilie - octombrie am circulat fara sa-mi dau seama fara rovinieta, pana am primit acasa prima amenda). Am primit pana acum 2 amenzi pe care le-am platit. Azi 03.11.2011, am primit o a 3-a amenda, la mai mult de 6 luni de la constatarea faptei (29.04.2011). Conform procesului verbal, dovada savarsirii contraventiei se gaseste doar pe un termen de 6 luni de la constatare, acestea fiind deja depasite. Este bataie de joc..

  RăspundețiȘtergere
 20. cum pot intra in posesia pozelor de la cestrin ?

  RăspundețiȘtergere
 21. Am primit si eu o astfel de amenda, din fericire singura, in cutia postala, iar in rubrica cu data aducerii la cunostinta scria 11.2011 - probabil noiembrie 2011, nespecificandu-se ziua. In cazul asta daca vreau sa platesc amenda 50% in 48 de ore de cand mi se calculeaza data? Si apoi cineva spunea mai sus ca in cazul martorului trebuie completate inclusiv datele personale, dar pe procesul meu verbal era trecut doar numele martorului, iar la adresa doar o localitate cu nume indescifrabil.

  RăspundețiȘtergere
 22. am doua masini, una cu rovigneta platita in ianuarie pe tot anul, care nu s-a miscat din fata blocului , la cealalta era platita tot asa pe un an de zile. Dar am crezut ca am platit-o tot in ianuarie si am stat nepasatoare din iulie pana pe 7 noiembrie cand am cautat prin acte si am constatat ca am umblat 4 luni fara rovivgenta. Si am facut 2 drumuri la Constanta si 20 la Bucuresti. Acum astept cu groaza momentul cand vor incepe sa curga, inca nu mi-a venit nimic dar cred ca era normal ca sa primesc un avertisment atunci cand am gresit prima data, nu sa ma lase sa gresesc in mod repetat ca sa se adune amenzi. Stie cineva daca e vreo speranta de reusita ? a castigat cineva ? E bataie de joc ceea ce se intampla.

  RăspundețiȘtergere
 23. Asteptam raspunsuri din patea celor care au depus aceasta contestatie si au castigat. Suntem multi in aceasta situatie si nu ne putem permite un avocat.

  RăspundețiȘtergere
 24. Unde se depune contestatia? La Judecatoria unde ai primit plicul(de unde esti) sau acolo unde ai luat-o(la mine pe autostrada A1 nu stiu ce localitate). Multumesc

  RăspundețiȘtergere
 25. tocmai am vorbit cu un prieten avocat care a primit 12 amenzi

  a spus ca pe prima a platit-o iar pe urmatoarele le-a contestat motivand ca platind prima despagubire se considera platita taxa de drum de la data constatarii contraventiei (daca platesti amenda, de la data respectiva in colo esti ok). Cu alte cuvinte daca fapta s-a intamplat acum 6 luni, tu ai fost instiintat azi si ai platit azi, se considera rovinieta (de 12 luni) platita acum 6 luni fiind valabila inca 6 luni

  toate celelalte amenzi ulterioare ar trebui considerate nefondate intrucat ai dovada platii taxei de drum

  momentan amicul meu are termen in decembrie. Sa vedem daca se accepta

  RăspundețiȘtergere
 26. A reusit cineva sa ajunga la o concluzie cu contestatiile depuse pentru amenzi multiple in cazul rovinietei?
  Ma aflu intr-o situatie asemanatoare si orice precedent ar fi de mare ajutor..
  Multumesc

  RăspundețiȘtergere
 27. Tocmai pentru ca in tara sunt multe persoane in aceasta situatie nu trebuie sa dam in judecata statul fiecare individual. Se poate strange un grup mare de persoane reprezentate de un singur avocat. In instanta se poate merge, pe langa pentru a contesta urmatoarele amenzi primite dupa ce prima a fost platita, pentru a da in judecata Politia ca institutie si CNADNR ca SRL sau ce o fi, pentru "rea credinta". Si-au dat termen, potrivit legii, 6 luni in care te pot lasa sa mergi fara rovinieta dupa care cu o zi inainte de prescrierea contraventiei sa intocmeasca PV-ul de constatare. Desi este legal, pentru ca asa si-au facut Regulamentul de circulatie, este imoral sa astepte pena in ultimul moment sa-ti trimite instiintarea. Se vede ca sistemul automat a fost special programat in acest fel. Se poate merge in instanta pe chestiunea asta

  RăspundețiȘtergere
 28. Vineri 18.11 ora 09,00 am prima infatisare in instanta. Voi veni cu precizari dupa sedinta de judecata.

  RăspundețiȘtergere
 29. ASTEPT SI EU CU NERABDARE CE O SA PRIMESC. CIRCUL DE LA INCEPUTUL ANULUI CU MASINA DE SERVICIU FARA ROVIGNETA NICI NU AM STIUT CA NU AM AM CREZUT CA FIRMA LA CARE LUCREZ SE OCUPA DE TOATE ACTELE MASINI ASA PRIMEAM ASIGURAREA PRIN PLIC

  RăspundețiȘtergere
 30. In intocmirea contestatiilor tineti seama si de aliniatul 6 din art 8 al OG15/2002 care prevede retinerea talonului. In acest mod s-ar face atentionarea ca nu ai rovinieta si s-ar aplica aspectul PREVENTIV al legii. Ei aplica numai partea COERCITIVA a legii.
  Textul invocat este urmatorul:
  (6) Odată cu aplicarea amenzii contravenţionale, utilizatorilor români care folosesc reţeaua de drumuri naţionale din România fără a avea rovinieta valabilă li se reţine certificatul de înmatriculare al vehiculului până la prezentarea dovezii de achitare a tarifului de despăgubire conform prevederilor alin. (3).

  RăspundețiȘtergere
 31. Este foarte important sa initiati actiunea in instanta. Din experienta noastra doar 20% din contestatari au pierdut procesele intentatea CNADNR.
  Judecatorii sunt si ei oameni iar CNADNR NU are atatia juristi cate procese sunt deschise acum impotriva lor :)

  RăspundețiȘtergere
 32. Am primit si platit si eu doua asemenea amenzi, pentru fix doua drumuri in afara localitatii, intr-un interval de 3 luni, neacoperit de rovigneta. Am cumparat masina in noiembrie anul trecut si am facut asigurare pe 6 luni, precum si rovigneta, cu convingerea ca tot pe 6 luni. In mai, ca asa notasem inca din noiembrie pe calendar, m-am dus ca tot omul cinstit sa reinoiesc asigurarea, tot pe 6 luni si rovigneta pe un an. In septembrie a venit prima amenda, pentru contraventie savarsita in martie. Atunci am constatat cu stupoare ca rovigneta mea expirase in februarie. Nu pot sa-mi explic de ce aveam doar pe 3 luni, pentru ca orice taxa o platesc pe 6 luni sau un an: impozit, cablu tv, internet, etc. Am gresit, am platit, asta e. Asteptam si amenda pentru drumul de Pasti, care a venit acum. Nu inteleg de ce am platit de doua ori contravaloarea rovignetei pe un an, desi am avut doar 3 luni descoperite, pana in februarie rovigneta veche, din mai pe cea noua, valabila pana in mai 2012. Nu inteleg de ce nu se poate plati amenda intr-un singur loc, ci trebuie sa merg intr-un loc pentru amenda, in altul pentru despagubire, in altul pentru a face copii dupa dovada platii si in final la posta ca sa trimit dovezile la CESTRIN. Si cu banii luati si fugarit prin tot orasul. Nu cred in justitia romana, nu cred sa am castig de cauza in vreo instanta. Sunt un fraier bun platitor de taxe, cu toate darile la zi, dar care de moarte si de amenzi tot nu scapa, ca sa adaptez o zicala. Va salut, cu resemnare mioritica!

  RăspundețiȘtergere
 33. in cazul in care nu mai am plicul care sa ateste data la care am primit contraventia prin posta credeti ca se mai poate depune contestatie?

  RăspundețiȘtergere
 34. Deci, stam si plangem pe site-uri sau ne unim fortele si ii dam in judecata pe cei de la CNADR ?

  RăspundețiȘtergere
 35. Am primit si eu in aprilie o aswtfel de amenda. am depus contestatia la judecatorie impreuna cu copia dupa vigneta. Mi s-a dat castig de cauza (s-a anulat procesul verbal), dar cei de la CNADNR au drept de recurs in 15 zile. Stie cineva daca astia chiar fac recurs?

  RăspundețiȘtergere
 36. nu fac. nu au oameni :))

  RăspundețiȘtergere
 37. salut, trebuie sa primesc si eu 4 amenzi de acest fel, am facut un drum de la bucuresti - sibiu, nestiind ca rovi. mea est expirata, 3 zil mai tarziu m am intors la bucuresti , m am uitat pe net si am vazt ca sunt 2 camere 1 , la bucuresti a2, si una pe dn7 calimanesti.
  Stie cineva daca , daca primesc 2 amnezi in acceasi zi??
  A castigat cineva in instanta ??
  Si cam cat ar fi amenda 250, in 48h - 125 sau 500 si 250 /48h? + 28Eur taxa pentru fiecare amenda?

  RăspundețiȘtergere
 38. Am platit rovineta pe 12 luni si am primit amenda acasa ca am circulat fara ea in acea perioada .Sa fie din cauza ca nu era rovineta electronica iar agentului consatator de la CNADNR nu a verificat daca figurez cu rovineta tip vechi? Rovineta am platit-o in luna mai 2010. Ce pot sa fac acum pt. ca rovineta veche nu o mai am?

  RăspundețiȘtergere
 39. Si eu am primit 2 amenzi de acest gen: una de pe data de 14 mai si una de pe 15 mai. Ma astept sa vina mai multe pt ca timp de 6 luni nu am avut rovinieta. Am platit prima amenda, pe a doua nu o mai platesc si depun contestatie. Va rog, tineti-ne la curent cu informatii...ma refer la cei care au depus deja contestatii si vor avea raspunsuri. gabitao2@yahoo.com

  RăspundețiȘtergere
 40. buna ziua tuturor am o nelamurire cu aceasta amenda mia venit una zilele astea o amenda de 125 ron care am platito la consiliul local si una iar 125 ron so depun antrun cont bancar de ce 2 amenzi. lamuritima va rog frumos si amenda mia venit dupa exact6 luni

  RăspundețiȘtergere
 41. buna
  sun si eu km an aceeasi situati k majoritatea dintre voi cei care ati postat, am uitat sa platesc rovinieta in luna februarie ( in februarie m-am prins o singura data k apoi mi-am facut-o dar numai pe 6 luni), mi-a venit o amenda am platit-o si eu am inteles de la doamna de la chiseu k platesc contravaloarea rovinietei pe un an, si nu-am mai facut rovinieta.
  in noiembrie cand ma-m desteptat mi-am facut iarasi rovinieta. Acum astept amenzile si asi vrea sa depun contestatie , numai k doresc sa-mi spuna cineva mai clar pesi pe care trebuie sa-i urmez din momentul in care primesc plicurile.
  Imi trebuie avocat sau se poate si fara?
  credeti k daca atasez la contestatie niste documente medicale eliberate intre datile cand circulam fara rovinieta are vre-o importanta in fata judecatorilor?

  RăspundețiȘtergere
 42. buna seara, adrian ma numesc;
  ce spuneti de urmatoarea intamplare: nu am mai iesit din bucuresti cu masina de la jumatatea anului 2010 si am reusit sa primesc acasa doua amenzi luate in ianuarie 2011 si iunie 2011. CIUDAT, cum N-AM fost eu CINE a fost???daca aveti vreunul vreo idee va rog sa ma tineti la curent...
  si o intrebare pentru un domn avocat ce imi poate da vreo idee: cum as putea intra in posesia fotografiilor daca am cerut in plangerile adresate judecatoriilor resedintelor de judet pe raza carora CICA am fost depistat? mentionez ca nu vreau sa ma duc la procese fiidca CESTRIN nu-mi va deconta banii. (adica ce ar trebui specificat in intampinarea ce o voi formula pentru ca judecatoria sa-mi puna si mie la posta pozele, sa ma edific si eu ce au fotografiat camerele)
  multumesc anticipat

  RăspundețiȘtergere
 43. buna seara, adrian ma numesc;
  ce spuneti de urmatoarea intamplare: nu am mai iesit din bucuresti cu masina de la jumatatea anului 2010 si am reusit sa primesc acasa doua amenzi luate in ianuarie 2011 si iunie 2011. CIUDAT, cum N-AM fost eu CINE a fost???daca aveti vreunul vreo idee va rog sa ma tineti la curent...
  si o intrebare pentru un domn avocat ce imi poate da vreo idee: cum as putea intra in posesia fotografiilor daca am cerut in plangerile adresate judecatoriilor resedintelor de judet pe raza carora CICA am fost depistat? mentionez ca nu vreau sa ma duc la procese fiidca CESTRIN nu-mi va deconta banii. (adica ce ar trebui specificat in intampinarea ce o voi formula pentru ca judecatoria sa-mi puna si mie la posta pozele, sa ma edific si eu ce au fotografiat camerele)
  multumesc anticipat

  RăspundețiȘtergere
 44. Buna ziua.Am constatat ca,de 3 luni imi expirase rovineta,si am circulat din luna octombrie pana acum fara,nesansa face sa stau la 1km de camera amplasata la Romanesti,dar mentionez ca eu am domiciliul in Romanesti,iar pasarela pe care sunt amplasate camerele se afla pe raza localitati in care locuiesc,imediat dupa ea la 50 m incepe alta comuna,in situatia aceasta este posibil sa primesc amenzi acasa?din moment ce eram in localitate?

  Citeste mai mult: http://www.avocatnet.ro/content/forum|displayTopicPage?topicID=101244&pageID=0#1358033#ixzz1hfwL8DcR

  RăspundețiȘtergere
 45. Cei care ati facut contestatii,aveti vreun raspuns? Cineva zicea ca are proces in 18.11.11.Si eu ma aflu intr-o situatie asemanatoare. Multumesc.

  RăspundețiȘtergere
 46. Am inceput sa primesc aceste amenzi contraventionale prin august, pentru inregistrari din februarie, pentru o masina vanduta cu acte in regula si radiata de la fisc de pe numele meu cu mai mult de 1 an in urma. Din cauza ca actualul proprietar nu a facut inmatricularea pe numele sau, amenzile sunt trimise pe adresa mea in loc de prorpietarul de drept, pentru ca domnii de la CESTRIN nu doresc sa se incarce cu procesarea documentelor. Ei se uita doar la numarul de inmatriculare , iar Politia de asemeni nu opereaza nici o inregistrare decat prin hotarare judecatoreasca. Astel intelegeti de ce, dupa zeci de amenzi de persoana, si tot atatea contestatii, unele dintre judecatorii sunt acum in imposibilitatea de a face fata asaltului de contestatii, in care autoritatile arunca pisica fara sa isi asume ore suplimentare de lucru, ci doar venituri necuvenite, folosindu-se de pozitia de forta pe care le-o oferta autoritatea.

  RăspundețiȘtergere
 47. Am inceput sa primesc aceste amenzi contraventionale prin august, pentru inregistrari din februarie, pentru o masina vanduta cu acte in regula si radiata de la fisc de pe numele meu cu mai mult de 1 an in urma. Din cauza ca actualul proprietar nu a facut inmatricularea pe numele sau, amenzile sunt trimise pe adresa mea in locul sau, pentru ca domnii de la CESTRIN nu doresc sa se incarce cu procesarea documentelor. Ei se uita doar la numarul de inmatriculare , iar Politia de asemeni nu opereaza nici o inregistrare decat prin hotarare judecatoreasca. Astel intelegeti de ce, dupa zeci de amenzi de persoana, si tot atatea contestatii, unele dintre judecatorii sunt acum in imposibilitatea de a face fata asaltului de contestatii, in care autoritatile arunca pisica fara sa isi asume ore suplimentare de lucru, ci doar venituri necuvenite, folosindu-se de pozitia de forta pe care le-o oferta autoritatea.

  RăspundețiȘtergere
 48. Si eu sunt de acord cu ideea de a ne strange cat mai multi si a contesta aceste aberatii. Mie mi-a venit o amenda dupa 8 luni! Mi se pare ridicol, si chiar cred ca este cazul sa facem ceva. Daca nu ne unim, suntem doar niste resemnati care se smiorcaie pe internet.

  RăspundețiȘtergere
 49. salut tuturor
  sunt si eu intr-o situatie similara am circulat din apilie 2011 pana in octombrie 2011, fara rovigneta,
  in octombrie 2011 am realiza situatia odata cu primirea primului PV de contraventie ( care spune ca in data de ... aprilie 2011 am circulat pe A1 fara a detine.... bla...bla) am platit imediat amenda, am platit tariful de despagubire (echivalentul unei rovignete pe un an ...sic!) si am achizitionat imediat o rovigneta
  am trimis toate aceste documente doveditoare organului constatator
  mai fratilor 6 luni va trebuie sa redactati un proces verbal si sa mi-l aduceti la cunostinta cu tot sistemul vostru computerizat, stiu ca este incheiat in termenul legal, dar mi se pare absolut imoral sa astepti 6 luni si apoi sa ma "taxezi"
  in luna urmatoare primesc un nou PV cu aceasi poveste ( in data de ... mai 2011 am facut si am dres tot pe A1 in acelasi loc) am facut plangere si am depus-o la Judecatoria Gaesti (am incalcat legea:))))))))) la km 70+..)
  am primit termen aprilie 2012 sa vedem ce va fi
  acum 2 zile primesc amenda nr.3 acelasi text, acelasi loc difera data ...iunie 2011, o sa procedez ca la amenda 2 si la fel cu urmatoarele
  mi se pare foarte buna ideea unei actiuni comune impotriva tovarasilor de la CNADNR
  deocamdata eu nu pot recomanda un avocat, dar daca se pune problema sunt prezent :)))
  ( razvandanci7@gmail.com)

  RăspundețiȘtergere
 50. Am sa va rog sa semnati petitia online impotriva acestui abuz. Sunt sigura ca daca ne vom strange mai multi vom gasi o solutie. Linkul este: http://www.petitieonline.ro/petitie/62258048

  dupa ce completati petitia, veti primi mail de confirmare. Va rog sa dati mai departe!

  RăspundețiȘtergere
 51. Acum ,la inceputul anului 2012 ,amenzile din 2011 pt rovinieta vin in fila de la fisc alaturi de impozitul pe casa si pe masina.

  RăspundețiȘtergere
 52. Bun, nu mai discutăm despre cât de corectă sau incorectă este aceasta taxă abuzivă, nu are rost. Dar modul în care se aplică sancțiunile legate de ea, sunt din cale afară de abuzive. Dacă o persoană uită să plătească această taxă doua sau trei zile, este amendat cu o sumă exagerată, mai mult, trebuie să plătească taxa de drum retroactiv pe 12 luni. O data ce a plătit amenda ar trebui sa fie de ajuns sau cel mult sa plătească taxa pe perioada neplătită, 2-3 zile în cazul nostru. Plata taxei de drum retroactiv pe 12 luni este un abuz, practic se încasează o taxa de doua ori.
  Am văzut mai multe petiții pe acest subiect, una dintre ele cere oprirea amenzilor abuzive de Rovineta. Cine doreste poate intra pe linkul de mai jos să semneze
  http://www.petitieonline.ro/petitie/62258048

  RăspundețiȘtergere
 53. M-am grabit sa pun linkul fara sa citesc toate postările, Alina a postat inaintea mea...:).

  RăspundețiȘtergere
 54. AMENDA LA MARACINENI DN2 KM 115+80m PENTRU ROVINETA VALABILA CARE LA EXPIRARE AM ARUNCAT-O CU CONSTATARE IN 10.07 2011 IAR PROCESUL VERBAL DE CONSTATARE A CONTRAVENTIEI INTOCMIT LA DATA DE 19.12.2011 A FOST ADUS LA ADRESA MEA.. CICA ... IN DATA DE 11.01.2012... CICA... DE UN IMPUTERNICIT AL CNADNR CARE NU M-A GASIT ACASA OCAZIE CU CARE APLICA DISPOZITIILE ART.27 DIN ORDONANTA DE GUVERN NR.2/2001 PRIVIND REGIMUL JURIDIC AL CONTRAVENTIILOR LASAND PROCESUL VERBAL...CICA ... IN CUTIA POSTALA IN PREZENTA UNUI MARTOR ... CICA... CARE AVEA SI UN NUME SI CARTE DE IDENTITATE SCRISE IN ... ATENTIE... PROCESUL VERBAL DE INDEPLINIRE A PROCEDURILOR DE COMUNICARE A PROCESULUI VERBAL DE CONSTATARE A CONTRAVENTIEI .
  PLICUL L-AM GASIT IN CUTIA POSTALA PE 17.01.2012 IAR DOVADA FILMARII SE AFLA LA SEDIUL CESTRIN TIMP DE 6 LUNI (10.07.2011 - 10.01.2012 ) CARE AU EXPIRAT ... FIX... CU O ZI INAINTEA ASA-ZISEI VIZITE(11.01.2012) AL IMPUTERNICITULUI CNADNR LA ADRESA MEA ... DECI NICI DREPTUL LA DOVADA NU IL MAI AM .

  RăspundețiȘtergere
 55. Acest "model" este in mod cert inadmisibil. Aveti grija! In primul rand trebuie solicitata expres ADMITEREA plangerii, apoi urmeaza restu'. Paralela cu penalu si raportarea la CEDO sunt degeaba, nu sunt incidente, deci nu vor prezenta relvanta. Nu mai discut despre restu pt ca pur si simplu e inutil. Ca practician, chestia asta, ca altfel nu pot sa o numesc, mi se pare total aiurea. Un judecator niciodata nu va admite o asemenea bazaconie, asta chiar daca majoritatea acestor procese-verbale de stablire si sanctionare a contraventiei, sunt intocmite cu incalcarea prevederilor O.G. 2/2001.

  RăspundețiȘtergere
 56. am primit deja primul P.V. am, platit si astept in continuare pe urmatoarele ( AM UMBLAT 4 LUNI FARA SA STIU CU ROVIGNETA NEPLATITA ). azi am sunat la CESTRIN si : P.V. vin acasa,se duc la fisc doar daca nu ai platit ; esti taxat 1 singura data pe zi indiferent de cate ori ai trecut prin fata aparatului. esti taxat doar dus nu si intors. Va spun asta ptr. ca nimeni nu o spune. Am trecut prin toate starile de spirit de la disperare la furie impotriva acestor ilegalitati pe care ei le fac .
  Dar , dintre toti cei care ati postat si ati facut contestatie, chiar nici unul nu ati ajuns la capat sa ne spuneti si noua daca se merita ?
  Adica , daca castigi cat trebuie sa-i dai avocatului -se merita ? e un procent anume sau e dupa cat de instarit e clientul ( asa am citit pe un site al unui domn avocat. )
  Daca nu castigi trebuie sa platesti si avocatul si toata suma intreaga si-atunci chiar ca ai facut treaba.
  Domnilor , e de-a dreptul frustrant ce se intampla , pe nicaieri nu e ca la noi , dar ce e de facut ?

  RăspundețiȘtergere
 57. Judecătorii anulează amenzile pe lipsa rovinietei - http://asigur.blogspot.com/2012/01/judecatorii-anuleaza-amenzile-pe-lipsa.html

  RăspundețiȘtergere
 58. sa fiu prost daca nu avea dreptate becali ac mafia s-a instalat in organismele statului si c-am cu alte cuvinte te pisi contra vantului . Avem ong-uri avem curte constitutionala avem parlament avem si pe masa si pe tacsu nu vedeti ca-i doare in peleu de noi .De ce trebuie sa pun un avocat, conform constitutiei romane nu se face cumul de amenzi ptr acelasi gen de infractiune ,dar ei sunt smecheri si nu ti le trimit pe toate procesele verbale si mai mult trebuie sa treaca 6 luni . Dar blestemul romanilor i-a ajuns si a dat iarna in draci ca sa cheltuiasca banii pe dezapeziri si carburant ,nu pe laptopuri si ceasuri rolex .Si sa nu uit pe data 25 01 2012 ora 9si 10 in Ploiesti (BLEJOI) la o benzinaire am vazut un angajat al cnadnr cand alimenta benzina in masina ,iar acesta mai intii isi facea portia de bidon de 10 litri dupa care alimenta masina .Inregistrarile exista deoarece benzinaria este monitorizata. Deci acolo sunt banii dv-oastra . Am sa trimit si pe cei de la antena sa publice aceste cazuri (aici sunt banii d-voasta). Tinetiva tari ca suntem singuri in tara asta nimeni nu-i cu noi

  RăspundețiȘtergere
 59. Trebuie gasita o forma legala , coordonata de un avocat pe care sa-l onoram toti cei batjocutriti de cnadnr si sa luptam cu acesti nesimtiti care sint niste profitori fara scrupule. Aceasta firma capusa CESTRIN nu tine cont de nimic Sunt oameni necajiti, in virsta cu probleme mari financiare si pentru ca au uitat sa-si plateasca cateva luni rovineta le iau si pielea de pe ei , nerusinatii! Doamna ministru de la transporturi nu sufla un cuvint despre aceste abuz cu toate ca stie totul. Eu am platit 4 amenzi si pe urmatoarele 19 care au armat pina acum le-am contestat in instanta.Am 61 ani.Am inceput sa uit. Sa vedem ce va fi!Ultimul termen de judecata il am in septembrie 2013!

  RăspundețiȘtergere
 60. azi 31.01.2012 am vazut postasul cum imi punea 2plicuri in cutia postala.Anexat plicurilor sunt fluturasi prin care se mentioneaza ca dl....imputernicit bla,bla m-am deplasat in data de ..la subsemnata cu sediul...etc.cele de mai sus s-au consemnat in prezenta martorului dl...posesor..domiciliat(fara domiciliu)si tac pac doua semnaturi .De ce mintiti domnilor ?nu va e rusine? ca s-a deplasat postasul iar eu puteam sa ma fac ca nu le vad acele plicuri deci pot sa le arunc fiindca nu am semnat ca am luat cunostinta de aceste procese verbale.Am uitat o luna anul trecut in iulie 2011 de rovinieta,nu am platit nici-o amenda de cand am carnet de 18 ani,am avut mereu grija sa fiu la zi cu toate dar nu merit si eu un AVERTISMENT ?sau o amenda intr-o luna nu doua ?DOMNILOR UNDE SE DUC BANII ASTIA CA ORICUM ,NU ACOLO UNDE TREBUIE !HAIDETI SA IESIM TOTI IN STRADA CA NU SE MAI POATE ASA !RUSINE !

  RăspundețiȘtergere
 61. A CASTIGAT CINEVA VREUN PROCES ?

  RăspundețiȘtergere
 62. http://asigur.blogspot.com/2012/01/judecatorii-anuleaza-amenzile-pe-lipsa.html
  De exemplu, un clujean norocos este Ioan Cornea, care a fost susprins de camerele companiei de drumuri în localitatea Gilău, judeţul Cluj, circulând fără rovinietă. Şi în cazul acestuia procesul verbal nu a fost semnat. În cazul lui Cornea, judecătorul a decis că procesul verbal este lovit de nulitate absolută deoarece nu cuprinde printre altele şi semnătura agentului constatator. Şi astfel Ioan Cornea a câştigat procesul.

  "Se constată că semnătura agentului constator ce atrage nulitatea procesului verbal lipseşte cu desăvârşire.“
  JUDECĂTORIA CLUJ NAPOCA, pasaj din sentinţa prin care o amendă a fost anulată

  RăspundețiȘtergere
 63. Ar fi folositor daca ne puteti da si un numar de dosar al dl. Ioan Cornea pentru a putea invoca in contestatii precedentul de la Cluj.

  Eu am contestat pana acum toate amenzile si am avut 1 proces pe care l-am pierdut, desi am mentionat ca PV-ul nu este semnat. Deci inca nu se castiga asa usor procesele

  Cine are cunostinte la judecatoria Cluj poate are cum sa faca rost de numarul dosarului. Multumim!

  RăspundețiȘtergere
 64. uitati ce am gasit eu,pare destul de plauzibil!a facut cineva contestatie pe acest motiv?,http://avocatpatrascu.ro/forum/2012/01/23/motive-legale-sa-nu-iti-platesti-rovinieta/

  RăspundețiȘtergere
 65. ce pot sa fac !? am vandut masina si pana a ajuns cumparatorul meu scump si drag acasuca ,a uitat sa isi achizitioneze rovinieta! si acuma dupa 6luni imi vine mie acasuca postasul! dar eu am un contract de vanzare cumparare incepand cu data in care a fost filmat cumparatorul ! ce ar mai fii de facut in cazul meu ?inafara de a o plati??!!

  RăspundețiȘtergere
 66. Salut,

  Stie cineva cum si unde se depun contestatiile pentru amenzile de rovigneta luate pe A1 Petresti km70+...?

  Am gasit pe undeva ca la judecatoria Gaesti. Trebuie depuse personal sau se pot trimite si prin posta?

  RăspundețiȘtergere
 67. Am o masina care in august 2011 era inca in leasing. Am avut rovinieta, data prin firma de leasing, dar nu am aplicat-o pe parbriz. Pe ea scrie 2011 - 2012 (cred ca este din noiembrie 2011 pana in oct. 2012).
  Astazi, am primit 3 amenzi, pentru: 9 aug. 2011, 17 aug 2011 si 24 aug 2011, primele pe DN 7 km 188 si ultima pe A2 km 144, pe motiv de "circulatie fara a detine rovinieta valabila". PV de constatare sunt toate din 31.01.2012. Pe fiecare plic sunt trecute urmatoarele 3 date ale postei:10.02.2012, 15.02.2012 si 21.02.2012. Am gasit plicurile aplicate pe tocul de sus al usii, aproape sa nu le vad, puse in mod cert dupa orele 13-14, desi eu am fost acasa. Pe PV de "indeplinire a procedurilor de comunicare" scrie data de 21.02.2012, fara a trece ora iar ca martor este trecut un nume cu datele din BI, fara adresa, asa cum prevede formularul.
  Stie cineva:
  -de ce nu ar fi valabila rovinieta?
  -poate fi vorba de o neinregistrare a acesteia in baza de date, dintr-o eroare oarecare?
  -primele doua PV sunt expirate intrucat au depasit 6 luni?
  -contestatiile nu se depun acolo unde locuiesti??!

  Vazand cazurile celor de dinaintea mea, inclin sa cred ca este o "gaselnita" a celor de la CNADNR pentru a face rost de bani: prea seamana atitudinea lor fata de "contravenienti": tuturor li se comunica f. tarziu PV, desi sistemul este electronic, de inalta performanta, li se ia tarif de despagubire la fiecare amenda, desi se presupune ca ne au in baza de date si pot verifica faptul ca ne-au mai trimis...n PV, etc si de asemenea, nu ni s-au ridicat certificatele de inmatriculare, desi legea asa prevede si atunci nu am mai fi avut ocazia de a gresi!!

  RăspundețiȘtergere
 68. Am primit si eu 12 astfel de procese-verbale pana acum si am angajat o avocata sa-mi redacteze plangerea impotriva proceselor verbale. Am termen in luna mai, pana atunci tot mai astept procese verbale, primesc aproape saptamanal cate 2-3.

  RăspundețiȘtergere
 69. Am primit azi, 09.03.2012, PV de costatare a contraventiei intocmit in 22.02.2012, pentru fapta consatata in data de 04.09.2011.
  Va rog, exista un termen de prescriere? Si daca da, care e acesta? si raportat la ce? Si unde este precizat?
  Va multumesc anticipat.
  Cu stima.

  RăspundețiȘtergere
 70. Am contestat in instanta doua astfel de procese verbale si am castigat...motivul anularii proceselor verbale a fost lipsa semnaturii agentului constatator

  RăspundețiȘtergere
 71. Florin Negretu14.03.2012, 11:34

  am primit ieri trei amenzi (august, septembrie, noiembrie) pe perioada cand aveam rovigneta...am si acum chitanta de cumparare rovignete CE FAC sa anulez amenzile?si , mai ales, UNDE? ca hartia are antet de la centrul de calcul al CNADR///as vrea sa evit justitia, sa anulez la CNADR sau la Primarie, taxe si impozite; pot asta? in caz ca contest in justitie, nici o problema,fara avocat, o contest cu chitanta, dar la ce sector? la mine?multumesc, oricum plec acum la centrul de calcul sa vad unde ma trimit de acolo

  RăspundețiȘtergere
 72. Florin Negretu14.03.2012, 11:37

  sorry, proba de publicare

  RăspundețiȘtergere
 73. Stimate domn/doamna Anonim 14.03.2012, 10:26. Ar fi excelent daca puteti face publica sentinta prin care ati avut castig de cauza. De asemenea, daca puteti mentiona la ce judecatorie s-a judecat si ati castigat. Primul meu proces a fost respins desi am invocat acelasi lucru si anume lipsa semnaturii agentului. Deci avem nevoie de exemple de pricese castigate pentru a le invoca in contestatiile noastre. Multumim

  RăspundețiȘtergere
 74. Am castigat doua contestatii la judecatoria Deva pentru o rovigneta valabila dar pentru care nu anuntasem la CNADR schimbarea proprietarului (sentinta nr 5426/2011/ si nr. 8722/2011 .
  A castigat totusi cineva pe amenzi multiple la lipsa rovignetei? Daca da, poate sa dea informatii de genul celor date de mine mai sus?

  RăspundețiȘtergere
 75. http://portal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=211&d=MjExMDAwMDAwMDAxNTY0MTg*

  Numãr unic dosar: 15680/211/2011
  Înregistrat în data de: 03.06.2011
  Obiect dosar: plângere contravetionala
  Materia juridicã: Civil
  Stadiu procesual: Fond
  Părţi: CORNEA IOAN : Petent
  C.N.A.D.N.R. S.A.-CESTRIN : Intimat

  Solutie: ADMITE PLÂNGEREA CONTRAVENŢIONALĂ. ANULEAZĂ PROCESUL VERBAL CONTESTAT.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. CNADNR a avut drept de recurs. A uzat de el. A facut recurs?

   Ștergere
 76. Vă rog să-mi comunice cineva dacă știe, cum pot verifica dacă am rovinietă valabilă fiindcă am pierdut chitanța și nu mai rețin data procurării.

  RăspundețiȘtergere
 77. Cine îmi poate spune cum pot verifica dacă mai dețin rovinietă valabilă ?

  RăspundețiȘtergere
 78. Vă rog să-mi comunice cineva dacă știe, cum pot verifica dacă am rovinietă valabilă fiindcă am pierdut chitanța și nu mai rețin data procurării.

  RăspundețiȘtergere
 79. pentru valabilitate puteti contacta distribuitorul de roviniete http://roviniete.ro
  folositi datele din pagina de contact!

  RăspundețiȘtergere
 80. A luat cineva amenda la o masina dusa pe o platforma?

  RăspundețiȘtergere
 81. Biroul de avocatura Cuculis se ocupa de cele mai multe dosare din tara pentru contestarea amenzilor pentru rovinieta. www.indrumari-juridice.eu http://indrumarijuridice.wordpress.com

  RăspundețiȘtergere