sâmbătă, 28 noiembrie 2009

Noile norme RCA au intrat in vigoare

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor a elaborat noile Norme privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, acestea fiind publicate ieri, 27 noiembrie, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 812.

Astfel, printre principalele modificari, se regasesc si intrarea in vigoare a sistemului bonus-malus incepand cu 1 ianuarie 2010. Acesta va fi structurat pe 14 clase de bonus si 8 clase de malus, clasa B0 fiind atribuita soferilor fara un istoric in asigurare. Reducerea sau majorarea va avea ca perioada de referinta anul calendaristic anterior incheierii unei noi polite si va fi aplicata tarifelor notificate si utilizate de catre societatea de asigurari la care asiguratul doreste sa incheie o polita RCA. Astfel, pot fi acordate maxim doua clase de bonus pentru o perioada de referinta sau cel mult o clasa de malus. Asiguratorii vor verifica daunalitatea asiguratilor prin interogarea bazei de date CEDAM sau, cand interogarea acesteia nu este posibila din motive tehnice, se poate face in baza unei declaratii pe proprie raspundere din partea clientului.

De asemenea, politele RCA vor fi emise in format electronic incepand cu data de 1 ianuarie a anului care urmeaza.

In ceea ce priveste nivelul de maxim 15% al comisionului aplicat primelor incasate pentru politele RCA, acesta va ramane in vigoare pana la data de 1 iulie 2010, cand ar putea fi rectificat. Nu a fost facuta, insa, o diferentiere intre nivelul comisionului acordat brokerilor de asigurare si cel acordat agentilor.

Pentru pagubele materiale produse in urma accidentelor in 2010, limita minima de despagubire va fi de 500.000 EUR, in timp ce pentru 2011, aceasta va fi de 750.000 EUR. Pentru despagubirile acordate pentru vatamari corporale si deces limitele de despagubire au fost stabilite la 2,5 mil. EUR pentru 2010 si 3,5 mil. EUR pentru 2011.