sâmbătă, 27 ianuarie 2007

Anunt important pentru solicitantii de carduri europene de asigurari sociale de sanatate

CASMB
Avand în vedere primirea, incepand cu data de 11.01.2007, a primelor Carduri Europene de Asigurari Sociale de Sanatate (CEASS) de catre asiguratii CASMB care au depus cereri incepand cu 03.01.2007, prin Decizia Presedintelui - Director General al CASMB nr. 8 din 12.01.2007, se suspenda starea de exceptionalitate prevazuta la Cap. III, alineatul 3.1, litera b) din Ordinul Presedintelui CNAS nr. 559/05.12.2006.
In consecinta, incepand cu data de 15 ianuarie 2007, nu se mai primesc cereri pentru eliberarea Certificatelor Provizorii de Inlocuire (CPI) a CEASS decat de la solicitantii care prezinta documente ce dovedesc necesitatea imediata a calatoriei intr-un stat membru al Uniunii Europene (bilet de avion/tren/autocar, invitatii de la institutii sau companii din statele membre UE, etc.), in copie si original. Avand in vedere mediatizarea intensa a faptului ca eliberarea cardului se face in 7 zile de la data depunerii cererii, va asiguram ca orice insistenta pentru primirea cererilor pentru eliberarea CPI, care nu sunt argumentate si probate prin documente, este inutila.
Termenul de eliberare a CPI pentru solicitantii care dovedesc prin documente necesitatea imediata a calatoriei intr-un stat membru UE este de 3 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii la CASMB.
Totodata, va recomandam utilizarea formularului tip de cerere, în pagina 2 a acestui formular fiind precizate si documentele care, in functie de situatia specifica fiecarui solicitant, dovedesc calitatea de asigurat.
Avand in vedere necesitatea verificarii, in conformitate cu instructiunile CNAS, a documentelor care fac dovada calitatii de asigurat, cererile trimise prin posta nu vor fi luate în considerare, inregistrarea acestora la CASMB efectuandu-se ulterior verificarii calitatii de asigurat a solicitantului.
----------------------------------------------------------------
Ce este cardul european de asigurat?
Cardul european de asigurat este documentul care confera titularului asigurat dreptul la prestatii medicale necesare in cadrul unei sederi temporare intr-un stat membru al Uniunii Europene.
Acest document se elibereaza la cererea persoanei asigurate, pentru deplasari scurte (de maxim 6 luni) in afara granitelor Romaniei si este valabil numai pe teritoriul statelor membre UE. Cardul european de asigurat nu este obligatoriu, iar trecerea frontierei nu este conditionata de prezentarea acestuia, fiind suficienta prezentarea oricarui alt tip de asigurare medicala.
Cine il poate detine?
Pot beneficia de card european de asigurat toti cetatenii care au calitatea de asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate si fac dovada achitarii la zi a contributiei.
In situatia in care persoana care a obtinut un card nu indeplineste toate conditiile in baza carora s-a eliberat cardul pe toata perioada de valabilitate a acestuia (inclusiv plata contributiei de asigurari sociale de sanatate) si in aceasta perioada beneficiaza de servicii medicale in cadrul unei deplasari intr-un stat membru al Uniunii Europene, persoana in cauza va suporta contravaloarea acestor servicii. In aceasta situatie, casa de asigurari de sanatate emitenta a cardului va rambursa contravaloarea acestor servicii institutiei din statul membru care a acordat serviciile si, ulterior, va recupera contravaloarea acestora de la persoana in cauza.
Ce drepturi confera?
Cardul european de asigurat confera dreptul de a beneficia de asistenta medicala necesara in cursul unei sederi temporare intr-un stat membru al UE, dar nu acopera situatia in care asiguratul se deplaseaza intr-un stat membru UE in scopul de a beneficia de tratament medical pentru afectiuni preexistente deplasarii.
Serviciile medicale acordate in statele membre UE, in baza cardului, sunt cele prevazute de legislatia fiecarui stat si nu trebuie sa depaseasca ceea ce este necesar din punct de vedere medical in timpul sederii temporare.
Cat costa?
Cardul costa 2,17 RON si contravaloarea lui se achita odata cu inregistrarea cererii tipizate de eliberare a cardului, dupa verificarea calitatii de asigurat.Care este procedura de obtinere? 1. Completezi si semnezi cererea de eliberare a cardului european de asigurat.
2. Atasezi documente care sa ateste calitatea de asigurat in ultimii 5 ani (vezi mai jos)
3. Depui cererea + documentele la sediul CASMB din Str. Valter Maracineanu, nr. 1-3, etajul 3, camera 329 in fiecare zi de luni pana vineri intre orele 08:30 si 16:30
4. Cardul iti va fi eliberat in termen de 7 zile de la data depunerii documentelor de mai sus
Cum demonstrez calitatea de asigurat?
Dovada calitatii de asigurat se realizeaza pentru ultimii 5 ani. I
n cazul in care calitatea de asigurat actuala este mai mica de 5 ani, este necesar a se depune documentele justificative corespunzatoare categoriei/categoriilor de asigurat din care s-a facut parte în perioade anterioare.
Documente necesare justificarii fiecarei categorii:
Copiii pana la varsta de 14 ani:
- certificat de nastere
Copiii de la 14 la 18 ani:
- carte de identitate
Tinerii cu varsta cuprinsa intre 18 si 26 de ani:
- act de identitate
- adeverinta de elev, student sau declaratie pe proprie raspundere privind veniturile din munca Salariati:
- adeverinta de salariat in care se precizeaza data angajarii (pentru locul de munca curent)
- fotocopie dupa cartea de munca (pentru locurile de munca anterioare)
Persoane fizice autorizate (liber profesionisti):
- dovada achitarii la zi a contributiei datorate la veniturile impozabile, dar nu la mai putin de un salariu minim lunar brut pe tara
Persoane care beneficiaza de indemnizatie de somaj:
- carnet de somer sau adeverinta de la ANOFM
Pensionari:
- fotocopie dupa decizia de pensionare
- ultimul cupon de pensie - declaratie pe proprie raspundere sub semnatura privata privind calitatea de asociat sau administrator la societati comerciale, in ultimii 5 ani
Persoanele care se afla in concediu pentru cresterea copilului:
- act de identitate si decizia emisa de directiile de munca, solidaritate sociala si familie a Municipiului Bucuresti
- plus acte justificative pentru perioadele anterioare, ultimul talon de plata a indemnizatiei de crestere a copilului
Coasigurati:
- dovada calitatii de asigurat si a platii contributiei pe ultimii 5 ani a persoanei intretinatoare (asiguratul)
- acte doveditoare ale gradului de rudenie
- declaratie notariala a persoanei coasigurate din care sa rezulte perioada din ultimii 5 ani în care a avut aceasta calitate, respectiv lipsa veniturilor proprii si daca a fost actionar, asociat sau administrator la societati comerciale precum si faptul ca s-a aflat in întretinerea persoanei asigurate (calitate, nume, prenume, CNP, adresa)
Asociati - administratori la societati comerciale:
- dovada achitarii contributiei calculata asupra veniturilor impozabile (dividende, respectiv indemnizatii de administrare stabilite de AGA)
Sursa: www.lamedic.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu