miercuri, 25 ianuarie 2012

CERERE SCHIMBARE NUMAR DE INMATRICULARE ROVINIETA
MODEL CERERE CU CARACTER INFORMATIV

CATRE:
Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A.


C E R E R E CORECTIE NUMAR DE INMATRICULARE


D-l/ D-na/ S.C. ______________________________, cu domiciliul/sediul in localitatea
________________________, str. _______________________, nr. _____, bl. ____, sc. ____, ap.
__________________, judet/sector ____________________, Cod unic de inregistrare _____________________, numar de ordine de la Registrul Comertului _____________________, in calitate de utilizator al vehiculului cu numarul de inmatriculare ________________, prin prezenta va adresez rugamintea de a efectua corectia acestuia in baza de date cu roviniete valabile, avand in vedere ca la momentul achitarii tarifului de utilizare a fost inscris eronat numarul de inmatriculare _____________ .

Anexez la prezenta cerere, in copie:

  • documentul “copie client”, eliberat pentru numarul de inmatriculare eronat;
  • certificatul de inmatriculare/ cartea de identitate a vehiculului, din care reiese numarul de inmatriculare corect;
  • documentul care atesta plata tarifului de utilizare (rovinieta) pentru numarul de inmatriculare eronat.


Inteleg ca:

- prin utilizator, in sensul OG nr.15/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se intelege persoana fizica sau juridica inscrisa in certificatul de inmatriculare, care are in proprietate sau care poate folosi vehiculul in baza unui drept legal;
- efectuarea corectiei numarului de inmatriculare in baza de date cu roviniete valabile se efectueaza numai in conditiile prevazute la alin.(3) - alin.(8) ale art. 9 din Normele metodologice pentru aplicarea de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere, aprobate prin O.M.T. nr. 611/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;
- rovineta nu se considera a fi valabila pentru numarul de inmatriculare corect pana la confirmarea, in scris, de catre CNADNR SA a efectuarii modificarii in baza de date.


Data___________________
Semnatura/ Stampila____________________

Va rog sa-mi comunicati raspunsul dvs. prin posta la adresa inscrisa in certificatul de inmatriculare/cartea de identitate a vehiculului, sau prin e-mail/fax………..……...…………….Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu