vineri, 28 octombrie 2011

Scutire la plata rovinieta

Cine poate beneficia de scutire de la plata tarifului de utilizare a retelelor de drumuri nationale?

Persoanele cu handicap, detinatoare de autoturisme adaptate handicapului, precum si persoanele care le au in ingrijire, beneficiaza de scutire de la plata tarifului de utilizare a retelelor de drumuri nationale, prevazut in Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. Sumele aferente dreptului prevazut la art. 27 din Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările si completările ulterioare, se suporta de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Care sunt actele necesare pentru obţinerea rovinietei?

În vederea obţinerii rovinietei, persoanele care se încadrează în prevederile art. 27 din lege vor depune fie la primăriile din localitatea de domiciliu sau resedinta, fie la direcţiile generale de asistenta socială şi protecţia copilului judeţene documente:

1. pentru rovinietele solicitate pentru autoturismele deţinute de persoanele cu handicap si adaptate handicapului.
- cererea persoanei cu handicap deţinatoare de autoturism adaptat handicapului;
- copie a documentului care atestă încadrarea în grad de handicap;
- copie a actului de identitate a persoanei cu handicap;
- copie a certificatului de înmatriculare sau a cartii de identitate a autoturismului din care să reiasă că acesta este adaptat handicapului;

2. pentru autoturismele deţinute de persoanele care au în îngrijire persoane cu handicap:
- cererea persoanei care are în îngrijire o persoana cu handicap;
- documentul rezultat in urma anchetei sociale care atestă calitatea de îngrijitor;
- declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte numele persoanei cu handicap pe care o are in ingrijire, precum si faptul ca este singura solicitare de acest fel;
- documentul care atestă încadrarea în grad de handicap a persoanei pe care o are în îngrijire;
- copie a actului de identitate a îngrijitorului;
- copie a certificatului de înmatriculare sau a cartii de identitate a autoturismului;

Care sunt demersurile pentru obtinerea rovinietei?

Primăriile centralizeaza lunar solicitarile primite în acest sens şi le trimite pana în data de 10 a lunii următoare direcţiilor generale de asistenta socială şi protecţia copilului judeţene.
Direcţiile generale de asistenta socială şi protecţia copilului judeţene centralizeaza lunar solicitarile în acest sens şi le trimite pana în data de 20 a lunii următoare Companiei Naţionale de Autostrazi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., împreună cu cererea de acordare a rovinietelor.
Compania Nationala de Autostrazi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. va elibera rovinietele solicitate către direcţiile generale de asistenta socială şi protecţia copilului judeţene pana în ultima zi lucrătoare a acelei luni.

Un comentariu:

  1. Persoana cu handicap grav cu insotitor ne declarat, detinator de autoturism (pe care il foloseste in interes propriu)beneficiaza de gratuitate pt. rovinieta?????

    RăspundețiȘtergere