marți, 25 septembrie 2007

Zece chestiuni, care trebuie stiute inainte de a adera la un fond de pensii obligatorii

Startul la aderarea fondurilor de pensii a fost demarat pe data de 17 Septembrie 2007. In urmatoarea perioada se vor desfasura ample campanii de informare si de publicitare privind fondurile de pensii obligatorii. Autoritatile se implica in acest demers, astfel Florentina Stefanescu, director de comunicare al CSSPP a propus un decalog al chestiunilor, pe care trebuie sa le avem in vedere atunci alegem un fond de pensii. Aceste informatii au fost prezentate in cadrul emisiunii Finante Personale, difuzate pe The Money Channel.

Cele 10 reguli sunt:

1. Inainte de a adera la un fond de pensii, participantul trebuie sa fie informat asupra ofertelor a cat mai multor administratori, care au obtinut autorizatia de la CSSPP.

2. Verificati daca agentii de marketing sunt avizati de catre CSSPP.

3. Verificati actul de aderare si elementele de siguranta ale acestuia, respectiv seria si numarul unic alocat de catre CSSPP, datele de contact ale administratorului.

4. Verificati autorizarea administratorului, a prospectului schemei de pensii si a fondului de pensii administrat privat.

5. Citirea prospectelor schemelor de pensii se face cu atentie

6. Acordati o atentie deosebita valoarii comisioanelor de administrare percepute de administrator, caracteristicilor politicii de investitii etc.

7. Tineti cont ca semnarea actului individual de aderare inseamna ca v-ati oferit acordul la contractul de societate civila prin care este infiintat acel fond si la prospectul schemei de pensii private. Totodata, aceasta inseamna ca v-ati asumat si clauzele, prevazute in acte.

8. Veti semna doua acte individuale de aderare, in original.

9. Trebuie sa semnati un singur act individual de aderare. Daca ati semnat mai multe, veti avea surpriza neplacuta ca la finalizarea perioadei de aderare, sa figurati in Registrul participantilor ca "invalidat". Aceasta inseamna ca nu veti mai putea alege dumneavoastra fondul de pensii si ca veti fi repartizat aleatoriu de catre un soft al CSSPP.

10. Informati-va de pe siteul CSSPP, www.csspp.ro.
Sursa: The Money Channel, 18 septembrie 2007

joi, 6 septembrie 2007

Afacerile asiguratorilor au depasit 1 mld. EUR la jumatatea lui 2007

In prima jumatate a acestui an, piata asigurarilor a depasit ca volum al afacerilor miliardul de EUR. Astfel, valoarea primelor brute subscrise de catre companiile de asigurari din Romania a atins 3,6 mld. lei, adica peste 1 mld. EUR.

Piata asigurarilor a crescut fata de aceeasi perioada a anului precedent cu aproape 34%, nominal, in moneda europeana, respectiv cu peste 20%, real, in lei.

Primele zece companii din piata au realizat aproape 84% din totalul subscrierilor. ALLIANZ-TIRIAC, OMNIASIG si BCR Asigurari sunt, in aceasta ordine, primele trei companii din piata. Cu o cota de aproape 19% din piata asigurarilor, ALLIANZ-TIRIAC isi mentine pozitia de lider. OMNIASIG a urcat o pozitie fata de topul realizat pentru perioada similara a anului trecut si ocupa pozitia secunda. Compania a realizat o crestere nominala in euro cu peste 76% fata de primul semestru al anului trecut.

Pozitia a treia in piata este ocupata de compania care a realizat cea mai semnificativa crestere in perioada analizata: BCR Asigurari. Compania a realizat in prima jumatate a anului in curs mai mult decat dublul subscrierilor in EUR realizate in perioada similara a anului precedent. BCR Asigurari a urcat patru pozitii in top, situandu-se pe locul al treilea, si detine o cota de 9,6% din piata asigurarilor.

Cresteri, in EUR, peste media pietei au mai inregistrat UNITA (+100,5%), ASIBAN (+53,33%), BT ASIGURARI (+52,49%) si GENERALI (+51,32%). De altfel prin evolutia avuta, UNITA a urcat doua pozitii in clasament, pana pe locul sapte, in timp ce BT Asigurari a urcat un loc ocupand pozitia a zecea in topul intocmit pe baza primelor brute subscrise din asigurari de viata si non-viata.

TOP 10 PIATA ASIGURARILOR S1 2007


1.ALLIANZ-TIRIAC


2.OMNIASIG


3.BCR Asigurari


4.ASIROM


5.ASIBAN


6.ING Asigurari de Viata


7.UNITA


8.ASTRA-UNIQA


9.GENERALI


10.BT Asigurari


Cursul EUR/RON este cel mediu pentru perioadele analizate potrivit BNR. La calculul evolutiei reale in RON s-a tinut cont de rata inflatiei in perioada Iunie 2007 - Iunie 2006 care a fost 4,6% potrivit Institutului National de Statistica.

Sursa: 1Asig.ro

marți, 28 august 2007

Locuintele, asigurate prin lege

Guvernul a aprobat in sedinta de astazi, 28 august a.c., proiectul de lege privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva dezastrelor naturale (cutremure de pamant, alunecari de teren si inundatii).

Secretarul de Stat din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative (MIRA), Victor Paul DOBRE, a precizat ca, potrivit proiectului, persoanele fizice si juridice vor fi obligate sa-si asigure impotriva dezastrelor naturale toate constructiile cu destinatie de locuinta aflate in proprietatea lor, inregistrate in evidentele organelor fiscale.
In cazul persoanelor fizice beneficiare de ajutor social, prima obligatorie se suporta din bugetele locale, din sumele defalcate din venituri ale bugetului de stat, a precizat Secretarul de Stat din MIRA.

Proiectul de lege se refera la locuintele individuale, cele sociale, de serviciu, de interventie, de necesitate, de protocol, casa de vacanta - asa cum sunt definite de Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul locuintelor situate in condominii, prin locuinta se inteleg atat spatiile aflate in proprietate exclusiva, cat si cota parte din coproprietatea indiviza asupra spatiilor si a elementelor de constructii comune.

In conformitate cu prevederile acestui proiect de lege, suma asigurata obligatoriu (suma asigurata care poate fi acordata) este echivalentul in lei, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data incheierii contractului de asigurare obligatorie a locuintei, a 20.000 EUR pentru fiecare locuinta de tip A (constructie cu structura de rezistenta din beton armat, metal ori lemn sau cu pereti exteriori din piatra, caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic) si a 10.000 EUR, pentru fiecare locuinta de tip B (constructie cu pereti exteriori din caramida nearsa sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic).

Prima obligatorie (suma de bani pe care o plateste proprietarul unei locuinte, in calitatea sa de asigurat, ori imputernicitul, contractantul sau reprezentantul legal al acestuia, in scopul contractarii unei asigurari de locuinte in conditiile prezentei legi) reprezinta echivalentul in lei, la cursul BNR valabil la data efectuarii platii, a 20 EUR pentru locuintele de tip A si, respectiv, a 10 EUR pentru locuintele de tip B, si aceasta se achita integral anual.

Obligatia incheierii contractelor de asigurare a locuintelor aflate in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale revine persoanelor sau autoritatilor desemnate, in conditiile legii, sa le administreze.
In cazul in care o locuinta face obiectul unui contract de leasing financiar, incheierea contractului de asigurare este in sarcina locatorului.

In cazul constructiilor cu destinatie de locuinta aflate in coproprietate, se va incheia cate un singur contract de asigurare obligatorie in conditiile prezentei legi, pentru fiecare astfel de constructie in parte, indiferent de numarul coproprietarilor. In acest caz, se va plati o singura prima obligatorie iar procentul din aceasta, datorat de fiecare persoana coasigurata, se stabileste in raport de cota-parte din coproprietate care revine persoanei respective.

Prin prevederile acestui act normativ se instituie obligativitatea incheierii unei polite de asigurare impotriva dezastrelor (PAD), in temeiul careia asiguratorul se obliga sa plateasca asiguratului despagubirea totala sau partiala pentru prejudiciile produse locuintei ca urmare a producerii riscului asigurat, in conditiile si in limitele stabilite de prezenta lege si, dupa caz, ale celorlalte clauze inscrise in polita sau in contractul de asigurare.

Riscurile care se asigura prin aceasta polita sunt daunele produse constructiilor cu destinatia de locuinta de catre oricare dintre formele de manifestare ale dezastrelor naturale, ca efect direct sau indirect al producerii acestora. Nu intra sub incidenta prezentei legi anexele, dependintele care nu sunt legate structural de cladirea in care este situata locuinta asigurata, si nici bunurile din interiorul locuintei.

Contractul de asigurare obligatorie a locuintelor se incheie numai cu asiguratorii asociati in Pool-ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale (PAID - constituita ca societate comerciala de asigurare - reasigurare) si care sunt autorizati sa incheie astfel de contracte, in conditiile stabilite prin normele emise in aplicarea prezentei legi si ale Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor (CSA).

Poolul de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale este o societate comerciala de asigurare-reasigurare care gestioneaza fondul de risc destinat platii sumelor asigurate in sistem obligatoriu in cazul producerii dezastrelor naturale catre societatile abilitate sa incheie contractele de asigurare obligatorie a locuintelor, in vederea despagubirii proprietarilor de locuinte. Aceasta este constituita prin asocierea societatilor de asigurare autorizate sa incheie asigurari obligatorii pentru locuinte si a altor persoane juridice, in conformitate cu prevederile prezentei legi.
Proiectul de lege prevede drepturile si obligatiile asiguratilor si asiguratorilor in situatii diverse, cum ar fi la cumpararea unei locuinte cu polita de asigurare impotriva dezastrelor incheiata anterior, a unei locuinte neasigurate etc.

Asiguratul - pe langa incasarea despagubirii rezultate din polita de asigurare obligatorie in cazul producerii riscului asigurat obligatoriu, legea prevede dreptul asiguratului de a beneficia de despagubiri in cazul in care un pericol iminent de inundatie sau de alunecare de teren determina, dupa caz, necesitatea obiectiva de demolare a constructiei cu destinatie de locuinta ori schimbarea amplasamentului acesteia. Totodata, pe langa plata politei de asigurare, asiguratul are obligatia de a intretine locuinta in bune conditii, in scopul prevenirii producerii riscurilor asigurate, si de a lua, pe seama asiguratorului si potrivit cu imprejurarile, masuri pentru limitarea pagubelor rezultate ca urmare a producerii riscului asigurat.

Asiguratorul - are obligatia de a constata si de a evalua prejudiciile create, de a stabili cuantumul despagubirii, de a plati despagubirile in termen de 15 zile lucratoare de la data primirii de la PAID a sumelor necesare. De asemenea, acesta trebuie sa micsoreze, dupa plata fiecarei despagubiri, suma asigurata cu incepere de la data producerii riscului asigurat, pentru restul perioadei de asigurare, cu suma cuvenita drept despagubire. Totodata, intra in atributia acestuia emiterea unei noi PAD cu datele de identificare ale noului proprietar, valabila pana la data expirarii celei eliberate fostului proprietar, in cazul in care este anuntat despre schimbarea proprietarului unei locuinte care este asigurata obligatoriu.

In ceea ce priveste drepturile asiguratorului, acestea constau in retinerea comisionului din valoarea primei obligatorii platite, conform reglementarilor legale in vigoare, precum si in refuzarea platii despagubirilor in cazul in care, in termen de 30 de zile de la producerea riscului asigurat, beneficiarii nu au instiintat asiguratorul despre acest fapt si daca din acest motiv nu s-a putut determina cauza producerii riscului asigurat, respectiv marimea si intinderea prejudiciului.

Pentru locuintele sociale sau pentru persoanele care beneficiaza, din diferite motive, de ajutoare sociale, prima pentru asigurarea obligatorie este in sarcina autoritatii locale care are in evidenta persoanele in cauza si se face direct in contul PAID care, pe baza listei transmise de autoritatea locala, emite politele de asigurare pentru persoanele mentionate mai sus.
Plata primelor subventionate partial sau total se va face in contul PAID de la bugetele locale, din sumele virate cu destinatie speciala de la bugetul de stat.

Despagubirea in cazul producerii unuia dintre riscurile asigurate obligatoriu se realizeaza in baza unei cereri de despagubire, care se poate face numai de catre beneficiarii politei de asigurare impotriva dezastrelor.

Prin adoptarea acestui act normativ se reglementeaza modul de constituire si functionare al Poolului de asigurari impotriva dezastrelor naturale (PAID) - ca societate comerciala de asigurare-reasigurare care gestioneaza Fondul de risc la dezastre naturale din care se asigura plata daunelor in cazul producerii riscurilor asigurate obligatoriu. De asemenea, se instituie un set de mecanisme menite sa asigure aplicarea in Romania a sistemului de asigurari obligatorii, reglementand o serie de criterii de clasificare a locuintelor in vederea stabilirii sumelor asigurate, respectiv ale primelor de asigurare, precum si infiintarea, organizarea si competentele Poolului de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale, modalitatile de constituire si utilizare a capitalului social al acestuia. Totodata, se creeaza un mecanism de sprijin guvernamental, de natura financiara, corelativ cu un mecanism dublu de control al activitatii PAID (prin controlul exercitat de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor (CSA), respectiv prin prezenta, in Consiliul de administratie, a unui reprezentant al CSA).

Se instituie sistemul de constituire, la nivelul PAID, a evidentei locuintelor asigurate si a celor neasigurate, cu sprijinul autoritatilor administratiei publice locale carora le revine obligatia furnizarii datelor referitoare la locuintele aflate in raza teritoriala proprie de competenta, precum si a informarii proprietarilor asupra obligatiei pe care o au de a-si asigura locuintele.
Legea creeaza unele facilitati cu caracter social pentru persoanele care ocupa locuinte sociale, respectiv pentru cele beneficiare de ajutor social, in sensul ca pentru acestea prima de asigurare se suporta integral sau, dupa caz, partial, de catre autoritatile locale.

Nerespectarea de catre persoanele fizice si juridice a obligatiei de asigurare a locuintelor constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100 la 500 lei. Refuzul asiguratorului autorizat de a incheia la cererea unui proprietar de locuinta contractul de asigurare obligatorie a locuintelor se sanctioneaza cu amenda de la 500 la 1.000 lei.
Acest act normativ intra in vigoare la data de intai a lunii urmatoare celei in care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

Adoptarea proiectului de lege privind asigurarea obligatorie a locuintelor s-a impus ca urmare a faptului ca Romania este unul din statele europene expuse in mod semnificativ la dezastre naturale, in special cutremure si inundatii, acestea cauzand adesea pierderi de vieti omenesti si pagube materiale ale caror costuri economice si sociale sunt majore.
Obiectivul acestui act normativ, in elaborarea caruia s-a tinut cont atat de interesele populatiei, de interesele Guvernului, cat si de cele ale autoritatilor administratiei locale, este acela de a sprijini cetatenii in reconstructia locuintelor distruse cu prilejul producerii dezastrelor naturale, prin acoperirea costurilor de reconstructie prin intermediul generalizarii practicilor de asigurare a locuintelor.

Avand in vedere severitatea fenomenelor meteorologice care au afectat Romania in ultimul timp, costurile ridicate ale reconstructiei bunurilor distruse, Guvernul Romaniei a considerat necesara adoptarea, intr-un termen cat mai scurt, a acestui act normativ care sa reglementeze conditiile asigurarii obligatorii a locuintelor impotriva dezastrelor naturale.

Proiectul de lege privind asigurarea obligatorie a locuintelor a fost elaborata cu larga participare a reprezentantilor societatilor de asigurari generale care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei.
Secretarul de Stat, Victor Paul DOBRE, a precizat ca proiectul de lege va fi transmis Parlamentului pentru a fi dezbatut in procedura de urgenta.

Sursa: XPrimm

joi, 14 iunie 2007

Criza de rovignete la benzinariile din tara

Foarte multe benzinarii din tara au epuizat deja rovinietele din stoc. Pana cand Compania de Autostrazi si Drumuri Nationale va tipari altele noi, o parte din stocurile de roviniete detinute de oficiile postale, va fi retrasa si distribuita prin intermediul benzinariilor. Potrivit Companiei de Autostrazi şi Drumuri Nationale exista un numar mare de solicitari din partea mai multor companii petroliere pentru suplimentarea stocurilor de roviniete, în conditiile în care în majoritatea benzinariilor, inclusiv cele ale Petrom, acestea au fost epuizate.

Pentru a rezolva temporar problema o parte din stocurile de roviniete de la oficiile poştale va fi retrasă pentru a fi distribuită prin intermediul benzinariilor. Un al doilea pas va fi făcut pe 3 iulie când Compania de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale va organiza o licitaţie pentru tipărirea de noi roviniete. În cazul în care pâna la finalizarea achiziţiei nici rovinietele realocate nu vor fi suficiente, există chiar posibilitatea ca în perioada următoare să fie eliberate roviniete aflate pe stoc având înscrişi anii 2005/2006.

Valabilitatea rovinietei este înscrisă pe bonul fiscal, chitanţă sau factură, iar acest document trebuie păstrat de utilizatori la bordul maşinii. Chiar şi în condiţiile în care rovinieta este aplicată pe parbriz, lipsa documentului ce atestă achiziţia duce, în cazul verificărilor, la anularea valabilităţii rovinietei. În acest caz, personalul abilitat pentru efectuarea controlului va aplica sancţiunile contravenţionale prevăzute prin lege.

Antena 3

marți, 12 iunie 2007

Asigurarile private de sanatate sau abonamentele la clinicile medicale private?

In Romania, companiile prefera sa ofera personalului abonamente la clinici private in defavoarea asigurarilor private de sanatate. Motivele care sustin aceasta situatie sunt desigur de ordin financiar. In timp ce asigurarea de sanatate aduce avantajul deductibilitatii maxime de numai 200 de euro/ angajat, abonamentele la clinicile private sunt mai avantajoase prin faptul ca se justifica mai usor la impozitul pe venit.

Se pare ca deductibilitata de 200 de euro nu este avantajoasa pentru marile companii. Astfel, daca pentru un angajat se cotizeaza 30 de euro lunar, intr-un an de zile cheltuielile totalizeaza 360 euro. Potrivit legii, impozitul aferent acestei contributii pentru fiecare angajat este de 290 euro. Astfel costul total pentru un angajat se va plati 650 euro per angajat, din care se deduce 200 de euro, iar compania se alege cu 32 de euro, suma care reprezinta 16% din cei 200 de euro dedusi.

Cele doua optiuni difera prin perioada de spitalizare, care este acoperita numai de asigurarile de sanatate privata.

Persoanele care cotizeaza la abonamente, beneficiaza de un tratament si preventie in functie de planul de beneficii, pe care l-au ales. Insa, aici nu intra si acoperirea spitalizarii de catre asigurator. De asemenea sunt asigurate doar serviciile medicale din cadrul clinicii, cu care s-a incheiat contractul.

Cei care opteaza pentru asigurarile de sanatate au asigurata si perioada de spitalizare intr-un centru privat. Insa, principala hiba a politei este ca asiguratul beneficiaza doar de tratamentul afectiunilor care survin dupa incheierea contractului.

In prezent, piata serviciilor medicale private este de aproximativ 200 milioane de euro pe an si este formata din zeci de clinici private si doar doua spitale de dimensiuni mai mari - Euroclinic (care colaboreaza cu Interamerican) si MedLife (colaboreaz cu AIG). Piata este reprezentata de urmatorii operatori de servicii medicale private sunt Medicover, MedLife, Centrul Medical Unirea, Medsana, Sanador, Clinica Polisano, Hiperdia.

Cei mai importanti asiguratori care activeaza pe aceasta piata sunt: Allianz - Tiriac, AIG Life, Aviva, BCR Asigurari sau Generali. Dintre acestia, unele societati de asigurare ofera servicii exclusive precum: Aviva- Medicover, Interamerican - Euroclinic, AIG Life- MedLife.

Sursa: Adevarul, 11 iunie 2007

miercuri, 30 mai 2007

Sa ne destindem putin

Nu intotdeauna ceea ce se vede este si real. Multi sunt aceia care-si doresc ca anumite lucruri sa se intample si putini sunt aceia care le sunt indeplinite dorintele. Vizionati clipul urmator - asta asa, ca sa ne destindem putin. Nu?


miercuri, 16 mai 2007

Ultima varianta a taxei de inmatriculare auto

Alta varianta, tot „finala“, a proiectului de Cod fiscal a aparut pe 4 iunie, ea introducind o noua taxa pe masini. Prin proiectul privind modificarea Codului fiscal, procentul platit la valoarea CIP (fara taxe) a unui autoturism, adica acciza perceputa pina la 1 ianuarie 2007 de stat, va fi eliminat.In schimb, se aplica o taxa speciala pentru prima inmatriculare a autovehiculului in Romania, atit din provenienta autohtona, cit si din import, si este platita de agentii economici producatori sau importatori si de catre persoanele fizice care cumpara autoturisme.

In capitolul al treilea al proiectului, articolul 214, se precizeaza ca intra sub incidenta taxei speciale autoturismele si autovehiculele, inclusiv cele comerciale, cu masa totala autorizata de pina la 3,5 tone. Taxa speciala variaza in functie de normele Euro pe care le indeplineste autoturismul si de cilindree. Pentru masinile rulate, se ia in considerare si virsta autoturismului .

Taxa pe Logan, cit la Mercedes

De exemplu, pina in prezent, pentru un Logan de 1,5 litri dCi, cu motor diesel de 65 de cai-putere, se aplica pentru masina noua o acciza de 1% din pretul initial. Pretul de pornire pentru varianta diesel Logan este de 7.390 de euro, iar nivelul accizei ajunge la 73,9 euro. In cazul taxei speciale, situatia se schimba dramatic, valoarea taxei speciale atingind 230 de euro. Acest nivel de taxare se va mentine si pentru modelul din import Renault Clio, care beneficiaza de exact acelasi motor care indeplineste normele Euro 3. Clio a fost cel mai bine vindut model din import in 2005 in Romania.

Potrivit expertului in taxe al firmei de avocatura Salans, Gabriel Biris, in noile conditii se va plati mai mult pentru un Logan decit pentru un Golf. „Pentru Dacia Logan taxa speciala este mult mai mare decit acciza practicata pina acum. Prin comparatie, pentru un Golf de aceeasi cilindree se va plati 108 euro, doar pentru ca acesta are standard Euro 4. E mai bine chiar decit cu acciza actuala, care valoreaza 150 de euro, pentru acelasi Golf“, ne-a spus Biris.

Avantajul luxului

Reprezentantul Salans a adaugat ca noua formula de taxare avantajeaza, paradoxal, masinile mai scumpe. „Aceasta taxa inlocuieste practic acciza. Ea era procent din pretul masinii. Acum taxa se calculeaza in functie de cilindree si de gradul de poluare. Aceasta formula avantajeaza masinile care polueaza foarte putin si pe cele cu optiuni fata de cele cu dotari standard“, a explicat Biris. Practic, se ajunge in situatia in care taxa speciala aplicata pentru achizitionarea celui mai mic motor de la Mercedes C-Klasse, de 18 litri, care indeplineste standardele Euro 4, sa ajunga la 282,9 euro, in conditiile in care pretul CIP al acestui autoturism incepe de la un minimum de 25.615 euro.

Protectionism fata de rablele din import

„Este o masura de protectionism pentru ca s-a fluturat mult prea mult ideea ca o data cu aderarea Romaniei la Uniunea Europeana va fi posibil sa importi orice autoturism. Cred insa ca gusturile cumparatorului roman s-au mai cizelat in cei 16 ani si lumea incepe sa cheltuiasca banii pe lucruri serioase si nu asa cum s-au speriat toti pe masini de 200-300 de euro“, spune Edwin Keletin, redactor-sef al revistei „ProMotor“.

Taxa speciala ar putea ajunge la 2.750 de euro pentru un autoturism de 1,8 litri, non-Euro, fabricat in 1995.

Calculul taxei speciale
Fiecare centimetru cub (A) se inmulteste cu valoarea exprimata in euro sau eurocenti (B) din coloana a treia a primului tabel. Aceasta valoare se inmulteste la rindul ei cu coeficientul de corelare (C) al taxei prevazut in a doua coloana din al doilea tabel. Coeficientul de reducere (D) a taxei in functie de virsta autovehiculului se regaseste in a doua coloana din tabelul al doilea. Dupa scaderea a 100 de unitati din valoarea coeficientului de reducere si impartirea la 100, inmultiti acest rezultat cu primii trei factori si veti obtine valoarea finala a taxei speciale.

Taxa speciala = A x B x C x (100 - D)/100

Sursa: Cotidianul

joi, 10 mai 2007

Rovinieta, disponibila fractionat

Rovinieta poate fi cumparata fractionat, pentru sapte zile, o luna, trei luni, sase luni si un an. Taxa de utilizare a drumurilor nationale, in sistemul de rovinieta, va putea fi achitata, incepind cu jumatatea lunii mai 2007, si pentru perioade mai mici de un an, respectiv pentru sapte zile, treizeci de zile, trei, sase si 12 luni.

Desi vinieta fractionata ar trebui sa poata fi achizitionata imediat, aceasta nu se va intimpla deoarece este necesara reinnoirea contractelor semnate de Compania de Autostrazi si Drumuri Nationale cu distribuitorii de roviniete, spune Sorin Sirbu, director general pentru infrastructura rutiera in Ministerul Transporturilor. Acesta estimeaza ca va mai dura doua saptamini pina cind rovinietele fractionate vor putea fi cumparate. „Trebuie schimbate contractele, formele rovinietelor pentru a fi permisa grafic marcarea perioadei de valabilitate. Probabil ca noile roviniete nu se vor putea achizitiona imediat“, spune acesta.

Mai mult, din cauza numarului mai mare de roviniete care trebuie eliberate in perioada imediat urmatoare, CNADNR va comercializa si roviniete aflate in stoc, care vor avea inscriptionati anii 2005 sau 2006 pina la eliberarea unui nou contingent care sa aiba inscris anul 2007.

Valabilitatea rovinietei este trecuta pe documentul care atesta plata, respectiv bonul fiscal, chitanta sau factura, care trebuie pastrate de utilizatori la bordul vehiculului. Lipsa chitantei, chiar si in conditiile in care rovinieta este aplicata pe parbriz, conduce, in cazul verificarilor, la anularea valabilitatii acesteia, precum si la aplicarea sanctiunilor contraventionale de catre personalul abilitat pentru efectuarea controlului, se mai arata intr-un comunicat al CNADNR.

Utilizatorii de roviniete inscrise cu anii 2005/2006 nu vor fi amendati contraventional daca rovinietele se incadreaza in perioada de valabilitate inscrisa pe documentul de plata.

Cuantumul amenzilor aplicate pentru neachitarea taxei de drum va fi cuprins intre trei si 4,5 milioane lei in cazul autoturismelor, intre 15 si 25 de milioane de lei pentru microbuze, intre 30 si 45 de milioane de lei pentru autocare si intre zece si 70 de milioane de lei in cazul vehiculelor destinate transportului de marfa.

Cit costa?

Taxa pentru o zi, in cazul autoturismelor, va fi echivalentul in lei a 0,6 euro, indiferent de clasa de poluare. Pentru sapte zile, vinieta va costa trei euro, la motoare non-Euro, 2,4 euro la Euro 1 si 1,8 euro pentru motoare Euro 2 sau mai putin poluante. Vinieta pentru o luna va costa sase euro pentru cele mai poluante autoturisme, 4,8 euro pentru Euro 1 si 3,6 euro pentru restul, iar cea pe sase luni, in ordinea de mai sus, 15, 12 si, respectiv, noua euro. Vinieta valabila pentru un an ramine cu pretul neschimbat cel putin pina la 1 ianuarie 2008, cind se va scumpi cu aproximativ 66%. Un caz special este cel al vinietei valabile pentru trei luni, care nu este tarifata deocamdata deoarece vechea legislatie nu o accepta, iar cea noua, desi o permite, nu precizeaza pretul acesteia.


Sursa: Cotidianul

miercuri, 21 martie 2007

Asiguratul fata in fata cu fata Morgana

In urmatoarele randuri voi relata experienta mea si a multora dintre noi, nevoiti sa foloseasca asigurarea CASCO, in urma nefericitului eveniment. As avea indrazneala sa descriu urmatoarele ca pe un mic ghid. Daca e asa sau nu, veti spune voi.
Din diverse motive, am fost sau nu vinovat, nimeni nu stie, gasesc intr-o superba dimineata un autograf dat cu cuiul pe superba si relativ noua vopsea de pe autoturismul personal. Ma incearca mii de sentimente. Secvente cu mine si faptasul singuri in aceeasi camera imi trec fulgerator prin cap. Cu siguranta secventele sunt insotite si de tipetele de durere ale acestuia. Dupa ce realizez ca nu pot banui pe nimeni si ca nu e nimic neobisnuit in asta, ca doar Romania ne e tara, iar capra vecinului trebuie sa moara, daca nu cel putin sa sufere, incep sa ma gandesc cum sa indrept situatia. Din fericire sunt posesorul unei asigurari CASCO, deci nu voi suporta dauna. Un lucru bun. Insa de la a fi posesorul unei asigurari si pana la a te bucura de avantajele acesteia e un drum lung. Inca o data traim in Romania. Va rog sa nu uitati acest aspect pe parcursul povestirii.
Ca orice eveniment si acesta trebuie declarat la politie. Merg la sectia de accidente usoare din raza cartierului meu. Acolo ma intampina un rand, care imi aduce aminte de coada la lapte de pe vremea raposatului. Se spun cuvinte grele, deoarece aici ajung si cei care sunt implicati in tamponari usoare si carora li se pare ca celalalt e vinovat intotdeauna. Prin aceasta aglomeratie aflu ba de la unul, ba de la altul, ca e nevoie sa iau un formular, pe care sa il completez cu datele personale, datele autoturismului si cu descrierea evenimentului. Actele necesare:
-permis de conducere;
-buletin;
-carte de identitate auto;
-certificat de inmatriculare;
-asigurare casco.
Completez declaratia si ma asez frumos la rand. Dupa 30 de minute randul se miscase doar cu doua personae din 20. Dupa un calcul matematic si avand in vedere ca eu eram al douazecilea, incep sa ma treaca frigurile si caldurile alea mari. Insa nu e tot. Un binevoitor ma intreaba: „ce numar ai la declaratie?”. „170”, zic. Rade cu pofta: „Pai degeaba stai acum la rand ca deabia a intrat numarul 68.” Cum? „Da! Restul vin pe parcurs ca sunt ba pe acasa, ba pe afara. Iti recomand sa te intorci cam in trei patru ore.” De precizat ca era ora 20.00, cand se intamplau toate astea.
Incercat de o foame deosebita, ma indrept inspre casa. Dupa o cina in fuga si un film prost(ca la pro tv) se face ora 12.00 (00.00) Ma urc in masina si ma duc inapoi la sectia de politie, unde timpul parca ramasese in loc. La fel de multi oameni. Din fericire nu erau aceeasi ca mai devreme. Identific persoana cu numarul de ordine anterior numarului meu si dupa o jumatate de ora de asteptat imi vine randul. Aici a durat cam 15-20 de minute. In sfarsit am autorizatie de reparatie si cu ea pot merge la societatea de asigurare sa declar evenimentul. Aflasem in cursul zilei ca maine constatatorul de dauna de la societatea mea de asigurare se afla la un service din apropierea casei si ca il pot gasi acolo incepand cu ora 09.00 Cuma eram deja patit, a doua zi la 08.00 eram prezent la service. La acea ora m-am inscris pe lista de ordine(normal ca e o lista, nu va mai mirati). Eram persoana cu numarul 16. Dupa alte doua ore de asteptari imi vine randul. Inca o descriere a accidentului, pe formularul societatii de asigurare de data asta. Sunt inarmat cu actele de mai sus, plus autorizatia de reparatie pentru care am suferit cu o seara inainte. Se face constatarea. Cu actul eliberat de inspectorul de daune trebuie sa merg la un service autorizat sa-mi repare masina(specializat pe marca respectiva de masina), dar care sa aiba si decontare directa cu societatea de asigurari, adica reparatia sa o plateasca societatea de asigurari direct in contul acestora, fara ca eu sa intervin in vreun fel in acest proces(in afara de spaga din service, bineinteles).
Am ales unitatea service autorizata din lista agreata de societatea de asigurari. Merg acolo cu gandul sa las masina la reparat, insa surpriza: imi trebuie programare deoarece sunt foarte aglomerati. Imi fac si programare: peste 2 saptamani(mai devreme nu se putea).
Soseste termenul si merg sa las masina in service. Mi se spune ca in trei zile este gata. Perfect, imi zic. Dupa trei zile ma intorc la locul cu pricina, insa am parte de o noua provocare. Masina ma astepta reparata in curte, dar nu o pot lua. “Nu a sosit acceptul de plata de la societatea dumneavoastra de asigurare pentru lucrarea efectuata de noi”, mi se spune de catre persoana de la relatii cu clientii. Din nou in impas: ce sa fac? “Pai trebuie sa vorbiti la societatea de asigurare sa ne trimita aceptul de plata, altfel nu va putem da masina”. Norocul meu ca incheiasem asigurarea prin intermediul unei societati de brokeraj. Sun la dansii si le povestesc situatia. Mi se cer datele asigurarii. Dupa 2 ore de asteptare in service soseste si faxul de la societatea de asigurare. Cel de la relatii cu clientii e plin de uimire: “Nu stiu ce ati facut, dar de obicei asteaptam cel putin doua trei zile pentru un accept de plata.” Ii raspund mandru: “Pai eu am broker!”. Raspunsul se rezuma la un „Aaaaaa!” exclamativ. Restul il banuiti si singuri.
Sa recapitulam:

1.In cazul unei avarii cu autor necunoscut trebuie sa obtineti autorizatie de reparatie de la politie.
2.In cazul unui accident auto aveti nevoie de procesul verbal, in care sa se specifice clar vinovatul accidentului.
3.Aflati de la brokerul dumneavoastra programul de constatari al societati la care aveti asigurarea CASCO.
4.Cu actul eliberat de organul de politie mergeti sa efectuati constatarea.
5.Dupa constatare urmeaza sa va programati la service-ul autorizat si acceptat de asigurator.
6.Inainte sa mergeti sa va luati masina de la service, dati un telefon la acestia si aflati daca a venit sau nu acceptul de plata. Dacu nu, sunati din nou brokerul si rugati-l sa se intereseze de situatie.
7. Conduceti prudent pentru a evita cat mai mult punctele 1-6!

Bafta!Created by Dan Cobeanu - Bucharest, 18.03.2007

luni, 19 martie 2007

Asiguratul fata in fata cu fata Morgana

In urmatoarele randuri voi relata experienta mea si a multora dintre noi, nevoiti sa foloseasca asigurarea CASCO, in urma nefericitului eveniment. As avea indrazneala sa descriu urmatoarele ca pe un mic ghid. Daca e asa sau nu, veti spune voi.
Din diverse motive, am fost sau nu vinovat, nimeni nu stie, gasesc intr-o superba dimineata un autograf dat cu cuiul pe superba si relativ noua vopsea de pe autoturismul personal. Ma incearca mii de sentimente. Secvente cu mine si faptasul singuri in aceeasi camera imi trec fulgerator prin cap. Cu siguranta secventele sunt insotite si de tipetele de durere ale acestuia. Dupa ce realizez ca nu pot banui pe nimeni si ca nu e nimic neobisnuit in asta, ca doar Romania ne e tara, iar capra vecinului trebuie sa moara, daca nu cel putin sa sufere, incep sa ma gandesc cum sa indrept situatia. Din fericire sunt posesorul unei asigurari CASCO, deci nu voi suporta dauna. Un lucru bun. Insa de la a fi posesorul unei asigurari si pana la a te bucura de avantajele acesteia e un drum lung. Inca o data traim in Romania. Va rog sa nu uitati acest aspect pe parcursul povestirii.
Ca orice eveniment si acesta trebuie declarat la politie. Merg la sectia de accidente usoare din raza cartierului meu. Acolo ma intampina un rand, care imi aduce aminte de coada la lapte de pe vremea raposatului. Se spun cuvinte grele, deoarece aici ajung si cei care sunt implicati in tamponari usoare si carora li se pare ca celalalt e vinovat intotdeauna. Prin aceasta aglomeratie aflu ba de la unul, ba de la altul, ca e nevoie sa iau un formular, pe care sa il completez cu datele personale, datele autoturismului si cu descrierea evenimentului. Actele necesare:
-permis de conducere;
-buletin;
-carte de identitate auto;
-certificat de inmatriculare;
-asigurare casco.
Completez declaratia si ma asez frumos la rand. Dupa 30 de minute randul se miscase doar cu doua personae din 20. Dupa un calcul matematic si avand in vedere ca eu eram al douazecilea, incep sa ma treaca frigurile si caldurile alea mari. Insa nu e tot. Un binevoitor ma intreaba: „ce numar ai la declaratie?”. „170”, zic. Rade cu pofta: „Pai degeaba stai acum la rand ca deabia a intrat numarul 68.” Cum? „Da! Restul vin pe parcurs ca sunt ba pe acasa, ba pe afara. Iti recomand sa te intorci cam in trei patru ore.” De precizat ca era ora 20.00, cand se intamplau toate astea.
Incercat de o foame deosebita, ma indrept inspre casa. Dupa o cina in fuga si un film prost(ca la pro tv) se face ora 12.00 (00.00) Ma urc in masina si ma duc inapoi la sectia de politie, unde timpul parca ramasese in loc. La fel de multi oameni. Din fericire nu erau aceeasi ca mai devreme. Identific persoana cu numarul de ordine anterior numarului meu si dupa o jumatate de ora de asteptat imi vine randul. Aici a durat cam 15-20 de minute. In sfarsit am autorizatie de reparatie si cu ea pot merge la societatea de asigurare sa declar evenimentul. Aflasem in cursul zilei ca maine constatatorul de dauna de la societatea mea de asigurare se afla la un service din apropierea casei si ca il pot gasi acolo incepand cu ora 09.00 Cuma eram deja patit, a doua zi la 08.00 eram prezent la service. La acea ora m-am inscris pe lista de ordine(normal ca e o lista, nu va mai mirati). Eram persoana cu numarul 16. Dupa alte doua ore de asteptari imi vine randul. Inca o descriere a accidentului, pe formularul societatii de asigurare de data asta. Sunt inarmat cu actele de mai sus, plus autorizatia de reparatie pentru care am suferit cu o seara inainte. Se face constatarea. Cu actul eliberat de inspectorul de daune trebuie sa merg la un service autorizat sa-mi repare masina(specializat pe marca respectiva de masina), dar care sa aiba si decontare directa cu societatea de asigurari, adica reparatia sa o plateasca societatea de asigurari direct in contul acestora, fara ca eu sa intervin in vreun fel in acest proces(in afara de spaga din service, bineinteles).
Am ales unitatea service autorizata din lista agreata de societatea de asigurari. Merg acolo cu gandul sa las masina la reparat, insa surpriza: imi trebuie programare deoarece sunt foarte aglomerati. Imi fac si programare: peste 2 saptamani(mai devreme nu se putea).
Soseste termenul si merg sa las masina in service. Mi se spune ca in trei zile este gata. Perfect, imi zic. Dupa trei zile ma intorc la locul cu pricina, insa am parte de o noua provocare. Masina ma astepta reparata in curte, dar nu o pot lua. “Nu a sosit acceptul de plata de la societatea dumneavoastra de asigurare pentru lucrarea efectuata de noi”, mi se spune de catre persoana de la relatii cu clientii. Din nou in impas: ce sa fac? “Pai trebuie sa vorbiti la societatea de asigurare sa ne trimita aceptul de plata, altfel nu va putem da masina”. Norocul meu ca incheiasem asigurarea prin intermediul unei societati de brokeraj. Sun la dansii si le povestesc situatia. Mi se cer datele asigurarii. Dupa 2 ore de asteptare in service soseste si faxul de la societatea de asigurare. Cel de la relatii cu clientii e plin de uimire: “Nu stiu ce ati facut, dar de obicei asteaptam cel putin doua trei zile pentru un accept de plata.” Ii raspund mandru: “Pai eu am broker!”. Raspunsul se rezuma la un „Aaaaaa!” exclamativ. Restul il banuiti si singuri.
Sa recapitulam:

1.In cazul unei avarii cu autor necunoscut trebuie sa obtineti autorizatie de reparatie de la politie.
2.In cazul unui accident auto aveti nevoie de procesul verbal, in care sa se specifice clar vinovatul accidentului.
3.Aflati de la brokerul dumneavoastra programul de constatari al societati la care aveti asigurarea CASCO.
4.Cu actul eliberat de organul de politie mergeti sa efectuati constatarea.
5.Dupa constatare urmeaza sa va programati la service-ul autorizat si acceptat de asigurator.
6.Inainte sa mergeti sa va luati masina de la service, dati un telefon la acestia si aflati daca a venit sau nu acceptul de plata. Dacu nu, sunati din nou brokerul si rugati-l sa se intereseze de situatie.
7. Conduceti prudent pentru a evita cat mai mult punctele 1-6!

Bafta!Created by Dan Cobeanu - Bucharest, 18.03.2007