sâmbătă, 4 august 2007

Masurile intreprinse de CNADNR in vederea asigurarii necesarului de roviniete

Incepand cu data de 28.04.2007 a intrat in vigoare Legea nr. 101 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002, act normativ prin care a fost aprobata initiativa legislativa a unui grup parlamentar prin care a fost acordata posibilitatea achitarii tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania, si de catre utilizatorii romani, pentru perioade de 7 zile, 30 zile, 3 luni, 6 luni si 12 luni. Pana la intrarea in vigoare a acestui act normativ, utilizatorii romani puteau
achita tariful de utilizare numai pentru perioade de valabilitate de 12 luni.
Aceasta modificare legislativa a condus, in perioada mai-iunie 2007, la o crestere a consumului
de roviniete cu peste 35% fata de aceeasi perioada a anului trecut.
Aceasta crestere a consumului a afectat stocurile de roviniete aflate la dispozitia CNADNR-SA pentru trimestrul II al anului 2007, trimestru in care urma sa se deruleze procedura de achizitie de roviniete ecuson.
Procedura de achizitie de roviniete-ecuson a fost demarata de CNADNR-SA la data de
18.05.2007 iar anuntul de participare a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VIa, nr. 332/29.05.2007.

Urmare declansarii acestei proceduri si-au anuntat intentia de participare la licitatia deschisa, ce avea ca termen pentru deschiderea ofertelor data de 03.07.2007, un numar de 7 agenti economici.

La data de 28.06.2007 (cu 5 zile inainte de data deschiderii ofertelor), datorita inregistrarii hologramei la IHMA (International Hologram Manufacturers Association – cu sediul la Londra) si implicit a imposibilitatii de utilizare acesteia si de catre alti agenti economici, SC ZOOM SOFT SRL a depus la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC) o contestatie prin care se solicita anularea caietului de sarcini si obligarea autoritatii contractante (CNADNR) de a intocmi un nou caiet de sarcini, cu reluarea, in consecinta, a intregii proceduri de achizitie.
CNADNR-SA a transmis Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor punctul de vedere referitor la contestatia SC ZOOM SOFT SRL la data de 03.07.2007.
Conform alin (1) al art. 277 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, “Depunerea contestatiei în fata Consiliului suspendă de drept procedura de atribuire până la data solutionării contestatiei de
către Consiliu. Contractul încheiat în perioada de suspendare a procedurii de atribuire este lovit de nulitate absolută.”
Conform art. 276 din OUG nr. 34/2006, CNSC poate solutiona contestatia in cel mult 30 de zile de la data primirii dosarului achizitiei publice de la autoritatea contractanta.
Daca CNSC va decide anularea procedurii in desfasurare, autoritatea contractanta este obligata sa reia procedura de achizitie, ceea ce ar conduce la urmatoarele termene:

Perioada Data probabila
Termenul de solutionare a contestatiei 30 zile 02.08.2007
Refacerea documentatiei si avizarea de catre Ministerului
Transporturilor
7 zile 09.08.2007
Aprobarea ANRMAP pentru publicarea anuntului departicipare pe SEAP 3 zile 12.08.2007

Data deschiderii ofertelor 52 zile 03.10.2007

Comunicarea adjudecarii licitatiei 2 zile 05.10.2007

Termen de depunere a contestatiilor 15 zile 20.10.2007

Livrarea primei transe de roviniete 15 zile 05.11.2007

CNADNR-SA a organizat, in anul 2006, o licitatie deschisa conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru achizitionarea de roviniete talon si ecuson necesare activitatii de incasare a tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania.

In urma acestei licitatii a fost declarata societatea castigatoare (SC Tipoholding SA), societate cu care CNADNR-SA a incheiat Contractul de furnizare de produse nr. 3777 din 24.08.2006, cu o valabilitate de 12 luni incepand cu data semnarii acestuia.
Art. 2.1 din Contractul de furnizare de produse nr. 3777 din 24.08.2006, prevede: “Cantitatile mentionate mai sus pot fi majorate pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului, in conformitate cu legislatia aplicabila in vigoare.”

Avand in vedere:
- modificarea legislatiei care a condus la majorarea consumului de roviniete si care a fost
efectuata fara instiintarea prelabila a CNADNR-SA;
- contestatia depusa de SC ZOOM SOFT SRL la Consiliul National de Solutionare a
Contestatiilor (CNSC), ce suspenda procedura de achizite demarata de CNADNR-SA;
- contractul incheiat de CNADNR-SA cu societatea castigatoare in anul 2006, contract ce este in perioada de valabilitate si prevede posibilitatea de majorare a cantitatilor de roviniete prevazute initial;
- ca in foarte scurt timp se vor epuiza stocurile de roviniete, existand astfel posibilitatea blocarii activitatii de distributie si implicit a celei de incasare a tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania, pentru deblocarea acestei situatii de criza, CNADNR-SA urmeaza sa incheie, cu SC Tipoholding SA, un act aditional la Contractul de furnizare de produse nr. 3777 din 24.08.2006, pentru livrarea unei cantitati de 1.500.000 buc roviniete ecuson (cantitate care sa acopere consumul pana la data estimata pentru livrarea primei transe, de catre castigatorul licitatiei deschise care va avea loc dupa solutionarea de catre SNCS a contestatiei depuse).

Valoarea estimata a actului aditional ce urmeaza a fi incheiat este de 897.750,00 lei (fara TVA).

DIRECTOR GENERAL
Mihai GRECU

Sursa: andnet.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu